Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Vorige pagina

Tips voor veilig lenen

  1. Tips voor veilig lenen

Ga niet over tot impulsieve aankopen of beslissingen

Probeer de aanschaf wat uit te stellen. Denk ondertussen goed na of je het artikel wel echt nodig hebt. Onderzoek of er geen andere oplossing kan gevonden worden. Overweeg eventueel een ander voordeliger product of zelfs de uitstel of afschaf van de aankoop. Zet alle voordelen en nadelen op een rij en overweeg ze grondig.

Maak een overzicht van inkomsten en uitgaven

Een overzicht maken van al je inkomsten brengt duidelijkheid omtrent je financiële draagkracht. Maak daarnaast ook een overzicht van alle uitgaven die je nu reeds hebt. Doe dit gedetailleerd om later voor geen verrassingen te komen staan. Hou bij de uitgaven zeker rekening met de vaste kosten die je op jaarbasis hebt en verreken alles naar maandelijkse bedragen om een duidelijk zicht te hebben op wat je maandelijks nog overhoud om te leven.
Mogelijke uitgaven: huishuur, betalingen elektriciteit, gas, water, verzekeringen (brand, levensverzekering, autoverzekering, familiale verzekering, hospitalisatieverzekering,…), allerlei belastingen (personenbelasting, onroerende voorheffing, gemeentebelastingen, milieubelastingen,..), aflossingen van bestaande leningen, kinderopvangkosten, schoolkosten, enz. Hou hierbij ook rekening dat er toch ook nog wat gespaard zal moeten worden voor als een noodgeval zich voordoet.

Reken uit welke rente je zal betalen

Als je een bepaald product wil aanschaffen, is het nuttig uit te rekenen wat het uiteindelijk dan gaat kosten. Neem de kostprijs van het product en reken uit wat de aanschaf je gaat kosten rekening houdend met de rente die er gaat voor betalen. Vergelijk de kostprijs als je contant betaald en het totaalbedrag als je geld ervoor leent of koopt op afbetaling. Heb je dit verschil er voor over?

Kan je niet sparen? Dan is het beter niet te lenen.

Bij het maken van een overzicht van de inkomsten en uitgaven, kreeg je een duidelijk beeld van wat je maandelijks als budget overhoudt. Probeer nu enkele maanden lang het geld dat je nodig zou hebben voor de aflossing opzij te zetten. Lukt je dit niet dan is een nieuwe lening of aankoop op afbetaling ten zeerste af te raden.  De praktijk wijst dan uit dat er in je huidige situatie geen ruimte is voor de aflossing. Hou rekening met tegenslagen en noodgevallen.

Leen alleen het bedrag dat je echt nodig hebt

Heb je inderdaad nog ademruimte voor de aankoop op afbetaling of een bijkomende lening, leen dan niet meer dan dat je nodig hebt.

Vraag voor je lening meerdere offertes aan

Ga ook bij het afsluiten van een lening niet over één nacht ijs. Consulteer meerdere banken en vraag meerdere offertes. Leen niet tegen onnodige hoge renten. Consulteer hiervoor ook eens het internet. Op sommige sites kan je perfect berekenen wat je die lening effectief gaat kosten en tegen welke rente.

Hou de looptijd van de lening en de bruikbaarheid van het artikel in de gaten

Beslis je toch een lening af te sluiten, zorg er dan voor dat je niet langer afbetaald dan dat het artikel bruikbaar is. Elk artikel heeft zo zijn eigen levensduur. Sommige technologieën staan nooit stil en hetgeen vandaag hip is en het van het is, is morgen totaal verouderd. Denken wij maar eens aan de rage in de verkoop van encyclopedieën. Handige verkopers verkochten goedgelovige mensen mooie aangeklede boekenreeksen waarin een schat aan informatie stond die voor de kinderen vast en zeker noodzakelijk waren om een goede schoolopleiding met succes af te ronden. Sommige mensen betaalden lang nog verder terwijl de encyclopedie reeds achterhaald was en op het internet de laatste actualiteit zonder moeite gratis te vinden was. Nog een recenter voorbeeld? De aankoop van een laptop of computer.  Bewaak hier zeker de loopduur van de lening. Op 5 jaar is dit toestel verouderd, versleten of afgeschreven en je betaalt toch niet graag voor iets wat niet meer bruikbaar is. Bovendien heb je op dan terug een nieuwe nodig maar betaal je ook nog voor het oude toestel. Op zo’n manier geraak je steeds verder in de schulden en is de vicieuze cirkel nog moeilijk te doorbreken.

Vermijd aankopen op afbetaling

Dagelijks krijgen we in de brievenbus of via mail niet te missen uitzonderlijke kansen. Unieke geschenken, prachtige buitenkansen worden ons geboden en het wordt allemaal heel verleidelijk en niet te missen voorgesteld. Voorstellen worden gedaan voor postorderkredieten, klantenpassen en kopen via een creditkaard. Het lijkt eenvoudig, snel en zonder risico’s maar meestal liggen de rentes en dus uiteindelijk totaalbedrag veel hoger dan die van een contante betaling of gewone lening. Wees hiervoor op je hoede. Bedenk dat als je relatief kleine bedragen, die op het eerste zicht geen probleem vormen,  al vlug als je ze bij elkaar voegt, vaak niet meer door je af te lossen zijn. Hier 25€, daar 15€ of 60€ waar je geen rekening meer mee hield en je ziet zo de strop dichter om je hals nijpen. Je hebt geen reserve meer en nalatigheidintresten steken de kop op, deurwaarders komen langs en je verzuipt.

Denk toekomstgericht

Bewaak bij het afsluiten van een lening niet alleen je huidige situatie en financiële toestand maar denk ook aan de toekomst. Stel je zeker de volgende vragen: hoe zal mijn situatie er over enkele jaren uitzien? Wat als ik ziek word of mijn werk verlies? Wat als ik er alleen kom voor te staan? Wat als er meerdere kinderen bijkomen? Zal het dan nog lukken om de lening af te betalen en welke mogelijkheden heb ik dan?
Overweeg dit grondig en wees realistisch. Maak jezelf niets wijs. De eeuwige optimist komt ook voor tegenslagen te staan!

De lopende aflossingen voor de bestaande leningen zorgen reeds voor problemen

Sommige mensen denken er goed aan te doen de ene lening af te betalen door het afsluiten van een nieuwe lening. Het aangaan van een nieuwe lening is nooit een oplossing voor geldproblemen. Banken en leningsmaatschappijen zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Hun doel is enkel winst maken. Door het afsluiten van een nieuwe lening geraak je steeds verder van huis. Zit de financieel echt in de knoop, zet je trots opzij en ga ten rade bij een deskundige. Je kan hiervoor terecht bij een maatschappelijk werker van het CAW of het OCMW. Zij kunnen je een deskundig advies geven, je helpen om je budget opnieuw op een gezonde manier te beheren, nagaan of je recht hebt op bijkomende financiële hulp al naargelang de situatie waarin je verkeerd of zelfs een collectieve schuldenregeling aan te vragen.

Ga na of je gezien je situatie geen recht hebt op een of andere tussenkomst, bijkomend inkomen of sociaal voordeel

In België is de sociale wetgeving bijzonder goed uitgebouwd. Het is echter als leek niet altijd makkelijk om in dit ingewikkeld kluwen van regels en wetgevingen je weg te vinden. Maar soms kan het raadzaam zijn om met je financiële problemen naar buiten te komen en aan een deskundige te vertellen hoe je in een dergelijke situatie bent verzeild geraak. In de bovenstaande rubriek vermelden wij reeds een paar instanties die je kan contacteren om hulp in te roepen. Heel vaak zijn mensen niet echt op de hoogte van hun rechten en dan kan een bezoek aan een sociale dienst van je gemeente soms een lichtpunt brengen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de rubrieken werken met goedkeuring geneesheer adviseur, voordelen voor personen met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% en alimentatiegeld. Deze rubrieken kunnen je helpen nadenken over je persoonlijke situatie en je handige tips geven om ermee aan de slag te gaan.

Als maatschappelijk werker kom ik regelmatig met mensen in contact die door leningen hun eigen toekomst ernstig hypothekeerden en er jarenlang de gevolgen dienen door te dragen. Niet alleen het financiële aspect weegt hier zwaar maar ook de sociale en psychische gevolgen zijn vaak op termijn moordend voor de betrokkenen. We hopen je met deze tips voor veilig lenen je hiervoor te behoeden. Bezint eer je begint!
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Wednesday, November 8, 2017 om 16:07u