Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Vorige pagina

De bijzondere plaats van de echtgenoot.

 1. Startpagina: de erfenis
 2. Wie kan erven?
 3. Wie zijn onze erfgenamen volgens de wet?
 4. Wat is plaatsvervulling?
 5. Wat is kloving?
 6. De bijzondere plaats van de echtgenoot.
 7. Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?
 8. Moet men een erfenis aanvaarden?
 9. De kosten of successierechten verbonden aan een erfenis.
 10. Interessante sites.

In het erfrecht neemt de echtgenoot een bijzondere plaats in. Dit zullen wij trachten duidelijk te maken aan de hand van de voorkomende verschillende situaties.

De overledene was gehuwd en had kinderen.

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap, de kinderen de blote eigendom.

Alle kinderen, uit een vorig of uit het laatste huwelijk, buitenhuwelijkse en geadopteerde, zijn gelijkgesteld en hebben dezelfde rechten.

De kinderen krijgen ieder een gelijk deel. Als een kind vooroverleden is, erven zijn kinderen in zijn plaats. Zijn er geen kinderen, dan gaat zijn deel naar zijn broers en zusters.
     

De overledene was gehuwd en had geen kinderen.

De weduwe of weduwnaar krijgt:

 • de hele gemeenschap in volle eigendom,
 • het vruchtgebruik van de eigen goederen van de echtgenoot.
 • de blote eigendom van deze eigen goederen gaat naar de (schoon)familie, in deze volgorde:
 • de broers en zussen, met vader en/of moeder als zij nog leven
 • de vader en moeder, alleen als de overledene geen broers of zussen heeft
 • de vader of moeder als er geen broers en zussen zijn en één van de ouders is al overleden. Samen met die vader of moeder erven dan ook in volgorde: de grootouders, ooms en tantes, neven en nichten langs de kant van de overleden ouder.
 • de ooms, tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes.

Zolang de weduwe of weduwnaar leeft, moet de familie hem of haar het gebruik en het genot van die eigen goederen laten.

Een speciale bescherming is voorzien voor de gezinswoning met huisraad.
De weduwe of weduwnaar zal deze gezinswoning steeds mogen blijven bewonen en gebruiken, wie ook blote eigenaar is kinderen, stiefkinderen, broers, zussen, neven, nichten.

Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, erft de langstlevende echtgenoot de hele nalatenschap in volle eigendom.

De overledene was niet/meer gehuwd en had kinderen.

In dit geval erven de kinderen de hele nalatenschap.

De overledene was niet/meer gehuwd en had geen  kinderen.

maar wel:

 • ouder(s) en broers en zussen: vader en/of moeder krijgen ieder 1/4de volle eigendom. De overige 3/4de of 2/4de gaan naar de broers en zussen;
 • ouders: vader en moeder krijgen alles;
 • broers en zussen of kinderen van vooroverleden broers en zussen: deze erven de hele nalatenschap.
 • andere familieleden in nuttige orde: deze erven de hele nalatenschap.

Wanneer er helemaal geen erfgenamen zijn, komt de nalatenschap toe aan de staat.

De overledene woonde samen

Er kunnen zich 2 situaties voor doen op de dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater/erflaatster:

 • Men woont met de erflater/erflaatster wettelijk samenwoont (via samenlevingscontract) of
 • Men woont met de erflater/erflaatster ten minste één jaar ononderbroken samen en voert samen een gemeenschappelijke huishouding.

Dan erven ze automatisch van elkaar, zonder dat er een testament nodig is. Het gaat hier echter wel om een beperkt erfrecht.

De langstlevende partner krijgt automatisch het vruchtgebruik van de gezamenlijke woning en van de huisraad, zelfs wanneer de eerst stervende,  kinderen of ouders nalaat.

De langstlevende partner krijgt weliswaar het vruchtgebruik, maar niet de volle eigendom. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de langstlevende partner de woning mag verhuren, maar niet mag verkopen.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:44u