Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Moet men een erfenis aanvaarden?

 1. Startpagina: de erfenis
 2. Wie kan erven?
 3. Wie zijn onze erfgenamen volgens de wet?
 4. Wat is plaatsvervulling?
 5. Wat is kloving?
 6. De bijzondere plaats van de echtgenoot.
 7. Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?
 8. Moet men een erfenis aanvaarden?
 9. De kosten of successierechten verbonden aan een erfenis.
 10. Interessante sites.

De wetgever voorziet hier 3 keuzes:

De erfenis zuiver te aanvaarden

In principe zullen de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden. Dit houdt echter in dat men de erfenis ontvangt, maar ook instaat voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zal men moeten bijleggen.

Deze aanvaarding gebeurt dikwijls “stilzwijgend”.

Let op: geld opvragen bij een financiële instelling, te koop bieden van een woning of van meubels, verhuren van een woning, betaling van niet dringende schulden met geld van de nalatenschap aanziet de wet als stilzwijgend aanvaarden van de erfenis.

Worden niet aanzien als daden van stilzwijgend aanvaarding: begrafeniskosten, vervallen verzekeringspremies betalen, het deponeren van effecten op een effectenrekening voor rekening van de nalatenschap, het indienen van een aangifte van nalatenschap, de betaling van de successierechten met geld van de nalatenschap.

De erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving

Wanneer de erfgenamen twijfelen of een vermoeden hebben van schulden aanvaardt men best onder voorrecht van boedelbeschrijving. Men moet dan nooit meer schulden betalen dan men erft. In het slechtste geval zal men dus niets ontvangen, maar ook niets moeten opleggen.

Het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving gebeurt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erflater/erflaatster zijn woonplaats had.

De erfenis te verwerpen

Wanneer de erfgenamen weten dat de erflater/erflaatsters meer schulden hebben dan activa, is men best de nalatenschap te verwerpen.

Het verwerpen van een erfenis gebeurt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erflater/erflaatster zijn woonplaats had. Een testamentair erfgenaam kan ook verwerpen door middel van een notariële of onderhandse akte.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:44u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd