Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Wat is kloving?

  1. Startpagina: de erfenis
  2. Wie kan erven?
  3. Wie zijn onze erfgenamen volgens de wet?
  4. Wat is plaatsvervulling?
  5. Wat is kloving?
  6. De bijzondere plaats van de echtgenoot.
  7. Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?
  8. Moet men een erfenis aanvaarden?
  9. De kosten of successierechten verbonden aan een erfenis.
  10. Interessante sites.

Kloving doet zich voor wanneer een overledene geen echtgenoot of afstammelingen en geen broers en/of zusters en/of afstammelingen nalaat.

In dergelijke gevallen wordt de nalatenschap gesplitst in twee helften, waarvan de ene toekomt aan de bloedverwanten via vader (vaderlijke lijn) en de andere helft aan de bloedverwanten via moeder (moederlijke lijn).

De voorrangsregels van orde en graad worden dan binnen elke lijn afzonderlijk toegepast.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 5, 2017 om 11:33u