Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Vorige pagina

Wat is plaatsvervulling?

  1. Startpagina: de erfenis
  2. Wie kan erven?
  3. Wie zijn onze erfgenamen volgens de wet?
  4. Wat is plaatsvervulling?
  5. Wat is kloving?
  6. De bijzondere plaats van de echtgenoot.
  7. Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?
  8. Moet men een erfenis aanvaarden?
  9. De kosten of successierechten verbonden aan een erfenis.
  10. Interessante sites.

Plaatsvervulling doet zich voor wanneer een bloedverwant die zelf zou geërfd hebben reeds overleden is. Zijn plaats wordt ingenomen door zijn dichtste afstammelingen, die samen het deel krijgen dat normaal hem was toegekomen.

Een voorbeeld schept meer duidelijkheid:

de grootvader sterft. Normaliter zou zijn zoon erven doch die is overleden. Hij heeft 2 kinderen dus de kleinkinderen van de overleden grootvader. Zij nemen dus de plaats in van hun vooroverleden vader.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 5, 2017 om 11:33u