Logo 1001 tips
De Parisienne  - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant  - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Schenking

  1. Startpagina juridische rubrieken
  2. Alimentatiegeld
  3. Schenking
  4. Erkenning van een kind
  5. Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden?

In de praktijk zien we vaak dat ouders of grootouders hun kinderen een duwtje in de rug willen geven en hun wat geld of een huis willen schenken. Door tijdens het leven deze goederen te schenken aan je erfgenamen verminder je aldus de waarde van het vermogen dat je hen op het ogenblik van uw overlijden nalaat. Dit heeft als gevolg dat de erfgenamen dus ook  minder successierechten zullen moeten betalen op je latere erfenis . De schenking kan aan de begunstigde een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren, vooral wanneer het gaat om schenkingen van aanzienlijke bedragen en bij een verre graad van verwantschap. Maar hoe zit alles nu in elkaar?

Wat is een schenking?

Een schenking  is een overeenkomst waarbij iemand gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van iemand anders. De betrokken persoon aanvaardt ook de schenking. Een schenking kan dus nooit teruggevraagd worden.

Soorten schenking?

Er bestaan 3 soorten schenkingen.

  • Een handgift. Bij een handgift komen vooral geld, aandelen aan toonder, juwelen, antiek, schilderijen , … in aanmerking. Hierbij wordt het roerend goed gewoon, zonder enige formaliteit, van de ene aan de andere gegeven.
  • een onrechtstreekse schenking per overschrijving. Hier komt uiteraard alleen geld voor in aanmerking.
  • een notariële schenking. Voor het schenken van een onroerend goed (een woning, grond) moet je steeds een notaris consulteren. Hij registreert de akte en de begunstigde  betaalt het schenkingsrecht, honoraria van de notaris en diverse kosten (zegels, opzoekingen, hypotheek …).

 Voor handgiften  en onrechtstreekse schenking per overschrijving gelden geen registratieverplichting en moeten dus ook geen registratierechten of schenkingsrechten worden betaald. Worden ze echter wel ter registratie aangeboden, dan zal er natuurlijk schenkingsrecht geheven worden. Het is toch aan te raden om een geschreven document op te stellen, in 2 exemplaren (één voor de schenker en één voor de begunstigde die aldus beschikt over een eigendomsbewijs. Het kan eveneens nuttig zijn om als begunstigde zelf, dus zonder tussenkomst van een notaris, een handgift te laten registreren door aan de hand van documenten  (brief, overschrijvingsbewijzen)  die schenking aan te tonen en over te maken aan het registratiekantoor. Dan betaal je wel registratierechten maar moet je de gekregen goederen niet meer vermelden in de aangifte van nalatenschap en ben je dus geen succesrechten meer verschuldigd.

Als de gift niet werd geregistreerd en de schenker overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking moet de schenking worden opgenomen in de aangifte van nalatenschap en zijn er dus nog successierechten verschuldigd op het bedrag van de schenking. De tarieven van het successierecht liggen hoger dan die van het registratie- of schenkingsrecht. Het bedrag van de schenkingsrechten varieert naargelang de waarde van de overgedragen goederen, de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde en de fiscale woonplaats van de schenker. De tarieven van het schenkingsrecht zijn de bevoegdheid van de gewesten.  

Schenking kan dus een aanzienlijk  financieel voordeel opleveren voor de begunstigde en dit zowel onmiddellijk als eventueel later.
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:51u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd