Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

De verschillende vormen van een testament.

 1. Startpagina: het testament
 2. Wat is een testament?
 3. Wie kan een testament opmaken?
 4. Wie kan bij testament ontvangen?
 5. De verschillende vormen van een testament.
 6. Voor wie is het opmaken van een testament nuttig?
 7. Waarop dient men te letten bij de opmaak van een testament?
 8. Formaliteiten na overlijden van een persoon.
 9. Interessante sites.

Er zijn drie manieren om een testament op te stellen:

 1. het openbaar testament,
 2. het eigenhandig testament
 3. en het internationaal testament.

Er dient echter wel vermeld te worden dat ieder testament een afzonderlijke acte moet zijn. Dit houdt in dat twee personen geen gezamenlijk testament kunnen opmaken. Man en vrouw dienen dus op een afzonderlijk blad elk hun eigen testament op te maken.

Een ander belangrijke zaak is dat alle drie vormen van testamenten, als ze bij de notaris in bewaring worden gegeven, ingeschreven worden in het C.R.T. (het centraal register van testamenten).  Hier worden alle gegevens van de testamenten, die bij een notaris in bewaring worden gegeven, alsook de naam van de testateur/testatrice en de datum geregistreerd en bijgehouden. Ook bij gedeeltelijke of volledige herroeping of andere wijzigingen aan reeds vroegere geregistreerde testamenten,  registreert en bewaart men deze gegevens.
De inhoud blijft echter geheim zolang de erflater leeft. Hier kan men dus niet te weten komen of iemand een testament gemaakt heeft. Pas na het overlijden kan men, mits voorlegging van een overlijdensakte aan het C.R.T. vragen of er een testament bestaat.

We bekijken nu de drie vormen van naderbij:

Het openbaar testament

Het openbaar testament is een notariële akte, die verleden wordt voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen of voor twee notarissen.

De erflater zal zelf, of in overleg met de notaris, reeds vooraf een nota over zijn testament hebben opgemaakt.

De erflater dicteert aan de notaris zijn testament en de getuigen zijn vanaf de voorlezing van het testament aanwezig.

De notaris schrijft eigenhandig het testament op. Laten noteren of typen is verboden.

De notaris leest vervolgens het testament voor en alle aanwezigen ondertekenen dit document.

Voordeel: grootste bewijskracht. De vorm en formulering is juist zowel naar techniciteit als op juridisch vlak. Het testament kan niet meer verloren gaan want de  bewaring is onmiddellijk verzekerd. Het testament zal worden uitgevoerd zoals de erflater/erflaatster het wil.
Nadeel: notariskosten aan verbonden. De erelonen voor een notaris bedragen al vlug 250€ en lopen sterk op als het om een complexe zaak gaat.
Het openbaar testament is het veiligste.

Het eigenhandig testament

Hier is het de erflater/ erflaatster  zelf die het testament eigenhandig schrijft, dateert en ondertekent. Hier zijn geen getuigen bij nodig.

De erflater/ erflaatster schrijft met wat hij/zij wilt (vulpen, potlood of stift) en waarop hij/zij wil (op een blad papier, een omslag,een stuk hout). Van belang is dat de eerste tot de laatste letter door de erflater/erflaatster zelf geschreven is. Laten schrijven of typen is wel niet toegestaan. Aanvullingen of wijzigingen zijn toegestaan. Zorg er wel voor dat het testament ordelijk, overzichtelijk en begrijpelijk is.

Het testament moet dus vermelden op welke datum, plaats en eventueel uur het is opgemaakt (kan nuttig zijn als er verschillende testamenten bestaan en om te bewijzen welke het laatste is). De datum is dan weer van belang om, in geval van betwisting, uit te maken of de erflater/erflaatster op deze datum nog bekwaam was en over alle verstandelijke vermogens beschikte om het testament op te maken. Uiteraard zal men ook aan de hand van de datum nagaan of dit testament het laatste is, mochten er meerdere testamenten opgemaakt zijn.
Tot slot moet het testament natuurlijk voorzien zijn van de handtekening van de erflater/erflaatster.

Voordeel: eenvoudig en goedkoop.
Nadeel: verlies van het testament of het testament komt in verkeerde handen (wordt niet aangeboden bij de notaris omdat de vinder niet vermeld staat in het testament,…). Het is raadzaam van dit testament meerdere exemplaren te maken en deze op verschillende plaatsen te bewaren. Het beste is echter het eigenhandig testament steeds in bewaring te geven bij de notaris. Ook de geringe bewijslast kan een nadeel zijn. Iemand kan betwisten of het wel degelijk de handtekening is van de erflater/erflaatster.

Het internationaal testament

Het internationaal testament wordt door de erflater aan de notaris aangeboden. De notaris maakt hiervan in het bijzijn van twee getuigen een verklaring op.
De getuigen zijn absoluut noodzakelijk en kunnen niet vervangen worden door een tweede notaris.

Het internationaal testament moet schriftelijk opgesteld worden, maar dient niet noodzakelijk door de erflater zelf geschreven te worden. Een familielid of vriend mag dit in zijn plaats doen en het mag getypt worden in om het even welke taal.

Voordeel: is steeds rechtsgeldig ongeacht waar het is opgemaakt, de ligging van de goederen, de nationaliteit of de woon- of verblijfplaats van de erflater/erflaatster.
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 13:16u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd