Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Waarop letten bij de opmaak van een testament

 1. Startpagina: het testament
 2. Wat is een testament?
 3. Wie kan een testament opmaken?
 4. Wie kan bij testament ontvangen?
 5. De verschillende vormen van een testament.
 6. Voor wie is het opmaken van een testament nuttig?
 7. Waarop dient men te letten bij de opmaak van een testament?
 8. Formaliteiten na overlijden van een persoon.
 9. Interessante sites.
 • De inhoud moet duidelijk en exact weergeven wat van de wil van de erflater/erflaatster is. Er mogen geen interpretaties mogelijk zijn gezien het hier om een geschreven tekst gaat die achter blijft na het overlijden.
 • In een testament kan de erflater/erflaatster beschikken over zijn ganse vermogen of een gedeelte ervan, ten voordele van één of meer personen of instellingen, al dan niet in gelijke verhouding (10% aan…, 20% aan…).
 • Er moet bovendien zeer duidelijk worden beschreven welke personen door de erflater/erflaatster begunstigd worden.
 • Beschrijf ook wat er dient te gebeuren indien bepaalde personen vóór de erflater/erflaatster zouden overlijden.
 • Wil de erflater/erflaatster instellingen, organisaties, goede doelen begunstigen dan moeten deze ook duidelijk bepaald en omschreven zijn.
 • Er kan ook een vertrouwenspersoon aangeduid worden als uitvoerder van het testament.
 • Bepaalde schikkingen kunnen worden voorzien voor de kerkdienst, begraving, crematie.

Al naargelang de inhoud, onderscheiden wij:

 • een beschikking over al de goederen die de erflater bij zijn overlijden zal nalaten of algemeen legaat
  "... stel aan als mijn algemene legataris, mijn goede vriendin.....
  Gent, 30 maart 2009. (handtekening)"
 • een beschikking over een gedeelte van de goederen, roerend of onroerend, of legaat onder algemene titel
  "... laat al mijn auto’s na aan mijn vriend ....
  Gent, 30 maart 2009. (handtekening)"
 • een beschikking over een bepaald goed of bijzonder legaat
  "... geef mijn appartement te Blankenberge, (straat nummer) aan ....
  Gent, 30 maart 2009. (handtekening)"
 • een combinatie is uiteraard mogelijk.
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 13:16u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd