Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Wat is een testament?

 1. Startpagina: het testament
 2. Wat is een testament?
 3. Wie kan een testament opmaken?
 4. Wie kan bij testament ontvangen?
 5. De verschillende vormen van een testament.
 6. Voor wie is het opmaken van een testament nuttig?
 7. Waarop dient men te letten bij de opmaak van een testament?
 8. Formaliteiten na overlijden van een persoon.
 9. Interessante sites.

Volgens het Burgerlijk wetboek is een testament: “een steeds herroepbare akte, waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt”.

Diegene die zijn bezittingen via een testament nalaat, noemt men een erflater of erflaatster.

Diegene  die een testament heeft opgesteld, noemt men een testateur of testatrice.

De begunstigde van een testament is een legataris.

Diegene die de bezittingen erft, is de erfgenaam.

Een legaat is een schenking die via een testament werd gedaan maar slechts uitwerking heeft na het overlijden van de erflater/erflaatster. De erflater/erflaatster blijft tot dan eigenaar van zijn/haar volledig bezit en kan deze ook nog verkopen.

De nalatenschap zijn enkel de bezittingen die overblijven na het overlijden van de erflater/erflaatster.

Men spreekt over een algemeen legaat wanneer de erflater/erflaatster voor het geheel van de bezittingen een testament maakt.
Men spreekt over een bijzonder legaat wanneer de erflater/erflaatster voor een gedeelte van de bezittingen een testament maakt.

De erflater of erflaatster kan steeds het testament herroepen, er kunnen zaken aan toegevoegd worden of men kan een totaal nieuw testament opstellen.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 13:16u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd