Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

De keuring bij aankoop van een paard

 1. Startpagina aankoop van een paard
 2. Algemene bedenkingen bij de aankoop van een paard
 3. Hoeveel tijd moet je aan je paard besteden?
 4. Wat kost een paard en wat bepaalt de aankoopprijs?
 5. De belangrijkste bepalende factoren bij de aankoop van een paard
 6. Waar een paard aankopen?
 7. Wat kost de stalling van een paard?
 8. Wat kost de verzorging van een paard?
 9. Wat zijn de kosten voor de ruiter?
 10. Samenvatting van alle kosten
 11. De keuring bij aankoop van een paard
 12. Een paard verzekeren of niet?

Waarom een paard laten keuren?

Je zal het met mij eens zijn dat een paard of een pony aankopen een zware beslissing is waar men liefst niet te lichtvaardig mee omspringt. Men is onwettende of men besteed te weinig aandacht aan de gezondheid en de eventuele mankementen van het paard. Dit lijdt dan vaak tot teleurstellingen, een hoop geld, woede, juridisch getouwtrek en veel verdriet.

Omdat Unique wel duur was in de aankoop en wij de eigenaars niet kenden, lieten we een aankoopkeuring uitvoeren. Zo’n keuring is uiteraard niet verplicht maar het geeft je heel wat meer zekerheid over de gezondheid van het paard en de eventueel te verwachten ziektes of aandoeningen. In de paardenwereld is gesjoemel met paarden schering en inslag, spijtig genoeg.

Doordat het nu verplicht is om een paard te chippen is de afstamming gemakkelijk te traceren. Wel wordt er soms medicatie aan het paard gegeven om kalm te zijn of om bepaalde gebreken te verdoezelen. Opletten dus!

Waar kan je een keuring laten uitvoeren?

Het is belangrijk om de keuring voor de aankoop te laten doorgaan in een erkende dierenkliniek of bij een onafhankelijke, erkende dierenarts. Laat de keuring niet plaats vinden bij een dierenarts of dierenkliniek waar de eigenaar kind aan huis is. Dit zou wel eens een vertekend beeld kunnen geven.

Wat ook belangrijk is er bij de keuring al rekening mee te houden of je het paard al dan niet wil laten verzekeren. Verzekeringen beschikken meestal over een lijst met namen van erkende instanties of dierenartsen die keuringen uitvoeren en die beslissen of de verzekering al dan niet het paard wil verzekeren. Het zal je maar overkomen dat je paard gekeurd is maar de verzekering dit niet wil aanvaarden en er nog een keuring moet uitgevoerd worden.

De keuring wordt meestal uitgevoerd door verschillende dierenartsen en samen nemen ze op het einde van de keuring hun besluit. Alle dierenartsen ondertekenen het keuringsverslag.

Wat kost een keuring?

De kostprijs van een gewone keuring bedraagt ongeveer 500€.

Wij boden Unique aan voor een keuring in de dierenkliniek van Merelbeke. Mijn echtgenoot en de eigenaar van Unique waren aanwezig bij deze keuring. Ik diende te werken en wachtte vol spanning de uitslag van de keuring af. Wij hadden met de eigenaar afgesproken dat indien de resultaten van de keuring slecht zouden zijn, wij Unique niet zouden aankopen. Er stond die dag dus voor mij heel wat op het spel!

Wat houdt een keuring in?

Een keuring bestaat uit verschillende onderdelen.

Nagaan of het signalement van het paard klopt

De dierenartsen controleren het geslacht, het ras, de leeftijd, ze meten de schofthoogte, kijken de kleur na en onderzoeken de aftekeningen van het paard. Als het om een stamboek paard gaat, kijken ze het inschrijvingsbewijs na en het paspoort. Alles wordt zorgvuldig nagekeken en gecontroleerd of alles conform is met de papieren.

Het klinisch onderzoek

De dierenartsen ondervragen de eigenaar hoelang hij het paard al in zijn bezit heeft en of er ziektes of andere mankementen gedurende die periode zijn opgetreden.
Vervolgens onderzoeken ze de algemene toestand van het paard.

 • bouw van het paard, zijn er geen afwijkingen op het lichaam;
 • zijn er nergens knobbeltjes te vinden;
 • hoe is de voedingstoestand van het paard;
 • hoe ziet de huid en de vacht van het paard eruit?
 • nazicht van de ogen;
 • nazicht van de mond van het paard, hoe zien de slijmvliezen eruit?
 • hoe is het met het gebit gesteld?
 • toestand van de lymfeklieren.
 • de hartslag en de ademhaling van het paard;
 • observeren of het paard niet hoest;
 • nazicht van de benen; zijn er ergens zwellingen?
 • nazicht van de hoeven.

Het controleren van het ganse lichaam op zwellingen, verdikkingen, wonden en warme plekken noemt men palpatie.

De bewegingen

Dan doet men allerlei proeven om de bewegingen van het paard te onderzoeken.
Het paard moet aan een halstertouw lopen. Dit noemt men het monsteren van een paard.

Het paard moet op een lange lijn op een harde ondergrond stappen en draven. Vervolgens wordt het paard aan de longe genomen en bekijkt een team van artsen hoe het paard stapt, draaft en galoppeert op een kleine cirkel, langs beide zijden zowel op een harde als zachte ondergrond.

Er wordt een buigproef van de kogel uitgevoerd op beide voorbenen.
De ondervoet van het paard wordt gebogen en zo 60 seconden vast gehouden. Terwijl men deze handeling uitvoert , voelt de dierenarts reeds of dit gemakkelijk gaat en/of het paard niet in verzet gaat. Hij gaat ook na hoeverre de buiging kan gaan zonder dat het paard hierop reageert.

Na de 60 seconden wordt het been neergezet en dient het paard onmiddellijk in draf, aan een lange lijn, te vertrekken. Het kan zijn dat het paard de eerste passen wat onzeker zet maar na 10 meter moet hij een soepele draf vertonen. Als het paard mankt is dit geen goed teken.

Een andere manier om na te gaan of het paard bewegingsproblemen heeft is het uitvoeren van een wigproef eveneens op de beide voorbenen. Het paard moet gedurende 60 seconden, met de straal van een voorbeen steunen op een wigvormig rond stuk hout. Opnieuw moet het daarna onmiddellijk aandraven. Telkens wordt na iedere inspanning de ademhaling gecheckt.

Ook de voorzijde van de hoef wordt,gedurende 60 seconden, op een rond stuk hout geplaatst en opnieuw dient het paard onmiddellijk aan te draven.

Op de achterbenen van het paard wordt een spatproef (zie ook rubriek spat bij paarden) gedaan en de hak van het paard wordt gebogen en dit gedurende 1 min 30 seconden. Spat is een ernstig aandoening waarbij het paard kreupel wordt.

Het röntgenologisch onderzoek

Bij dit onderzoek worden er allerlei röntgenfoto’s genomen van:

 • De straalbeenderen
 • De hoefbeenderen
 • De kroonbeenderen
 • De kogelgewrichten
 • De sprongen
 • De femoropatellaire gewrichten
 • De femorotibiale gewrichten

Men onderzoekt of hier geen afwijkingen voorkomen, of er geen botten gebroken zijn en of er slijtage aan de gewrichten is vast te stellen. Zo kan men zien of het paard, op korte termijn, gewrichtsproblemen kan krijgen.

Het inwendig onderzoek

Bij een inwendig onderzoek, controleert men het hart en de longen. Via een endoscopie controleert men de luchtpijp, de stembanden en de longen. Men kijkt of het hart geen afwijkingen vertoont en of er geen slijm of ontstekingen te vinden zijn in de ademhalingsorganen.

Tip
Wees zelf aanwezig bij de keuring zo kan je zien hoe het paard zich gedraagt onder vreemde omstandigheden en of het paard zich gemakkelijk laat onderzoeken.

Onderhandel met de eigenaar wie de keuring betaalt en wat er nadien met het paard zal gebeuren (aankoop, weigeren van het paard, aankoop maar met prijsverlaging).

Unique doorstond al deze proeven met glans en werd volledig goedgekeurd. Mijn echtgenoot werd door het artsenteam gefeliciteerd met de aankoop.

Wat staat er op een keuringsbewijs?

Op het keuringsverslag wordt vermeld wie het paard ter keuring heeft aangeboden, op welke datum dit gebeurde en welke onderzoeken uitgevoerd werden.

Men geeft het signalement van het paard. Men beschrijft de samenvatting van het klinisch onderzoek, het röntgenologisch onderzoek en het inwendig onderzoek. De gedetailleerde verslagen van deze onderzoeken worden in het archief bewaard.
Bij alle onderzoeken staat vermeld of het paard al dan niet gemakkelijk te onderzoeken is.

Tenslotte noteert men de besluitvorming van de keuring. De eigenaar krijgt dit zowel mondeling als schriftelijk toegestuurd.

Tip
Het is raadzaam dit verslag te bewaren om bij eventuele verkoop te kunnen voorleggen. Zo’n verslag van de keuring kan de handelswaarde van het paard hoog houden of zelfs verhogen.

Lees verder: Een paard verzekeren of niet?

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Wednesday, November 15, 2017 om 16:57u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd