Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Vorige pagina

Acupunctuur

 1. Startpagina alternatieve geneeswijzen
 2. Acupunctuur
 3. Aromatherapie
 4. Bach bloesem therapie
 5. Chiropraxie
 6. Homeopathie
 7. Kruidengeneeskunde of fytotherapie
 8. Orthomoleculaire geneeskunde
 9. Osteopathie
 10. Shiatsu

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een geneeswijze die ontstond in China. De naam acupunctuur is een samenstelling van de woorden “acu” en “pungere”. Deze betekenen respectievelijk naald en steken. Acupunctuur is een techniek om pijn te verzachten en het functioneren van de organen te verbeteren. Om dit te bekomen gaat men in de acupunctuur bepaalde punten op het lichaam  prikken met naalden. Deze naalden kunnen verwarmd worden voor een nog beter effect. Tegenwoordig wordt ook wel Electro acupunctuur en laser acupunctuur ingezet. Ook het injecteren van bepaalde stoffen is mogelijk. Acupressuur maakt dan weer gebruik van het drukken met de vingers of masseren van de acupunctuurpunten.
In de acupunctuur gaat men lichaam en geest  als één geheel beschouwen en gaat men uit van alles wat de arts waarneemt.

Hoe werkt acupunctuur?

Volgens de acupunctuur stroomt er energie (CHI) door het lichaam. Bij een gezond mens of dier stroomt die levensenergie vloeiend en ongestoord door het lichaam en zijn alle tegengestelde en aanvullende krachten (Yin en Yang) in evenwicht.

Deze energie loopt  via de energiebanen of meridianen doorheen het lichaam  van zowel mens als dier. Deze meridianen staan in relatie met alle delen van het lichaam (een orgaan of een orgaansysteem). De meridianen verbinden dus de inwendige organen met de buitenkant van het lichaam. Kan de energie niet harmonieus doorstromen in de meridianen dan ervaart men pijn of voelt men zich ziek.

Op de meridianen bevinden zich de acupunctuurpunten. De acupunctuurpunten zijn punten op de huid waar enerzijds verkeerd functionerende organen een signaal geven en anderzijds ook op dit welbepaald punt van de huid het orgaan  te beïnvloeden is. Door hier te prikken oefent men een invloed uit op een bepaald gebied of orgaan in het lichaam. Afhankelijk van welk punt men aanprikt wordt de energie verhoogd (stimulatie) of verlaagd (sedatie).

De energieblokkades worden opgeheven, er ontstaat opnieuw evenwicht en dit leidt tot genezing. De pijn verdwijnt, blokkades in de spieren worden losgemaakt, orgaan- en stofwisselingsproblemen worden behandeld. De acupunctuur kan ook inwerken op psychische, hormonale en biochemische veranderingen in het lichaam.

Wat is het effect van accupunctuur op het lichaam?

Zowel in de acupunctuur als in de Westerse geneeskunde is men het over eens dat het disfunctioneren van een orgaan  een reactie geeft op de huid. In wetenschappelijke termen noemt men dit de viscero-cutane reflex . Denken we maar eens aan de pijn in de borst die men voelt bij bijvoorbeeld hartklachten. Door het aanprikken van een acupunctuurpunt krijgt men volgende effecten :

 • Verbetering van de bloedcirculatie. Dit zowel plaatselijk als algemeen over het gehele lichaam.
 • Stimulatie van de zenuwbanen
 • Vrijkomen van pijnstillende stoffen of endorfines in het centraal zenuwstelsel
 • Opheffen van spierkrampen en stijfheid.
 • Afvoeren van afvalstoffen of toxines uit het lichaam door het stimuleren van de bloedtoevoer. Hierdoor zullen kwetsuren vlugger genezen.
 • Vrijmaken van cortisone waardoor zwellingen verminderen
 • Bewerkstelligen van kalmte en mentale rust
 • Verhogen van het immuniteitsysteem

Wanneer kan acupunctuur hulp bieden bij paarden?

Acupunctuur wordt voornamelijk toegepast bij ontstekingen en pijn te wijten aan storingen van organen en orgaansystemen.
Acupunctuur is zinvol en kan met succes worden toegepast in de volgende situaties:

 • Bij pijnbestrijding
 • Bij orthopedische problemen zoals artrose, kreupelheden, spierproblemen,..
 • Bij luchtwegenproblemen zoals astma en COPD bij paarden
 • Bij huidproblemen zoals allerlei allergische huidklachten
 • Bij stofwisselingsproblemen zoals maag- en darmklachten , steeds terugkerende kolieken
 • Bij vruchtbaarheidsmoeilijkheden
 • Bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel zoals epilepsie
 • Bij orgaandysfuncties zoals lever- en nierklachten
 • Bij gedragsproblemen zoals angst, stress, agressie,… en zo het algemeen welbevinden van het paard verhogen

Iedere paardeneigenaar of ruiter weet dat een paard zeer gevoelig is voor druk. Denken wij maar dat een gevorderde ruiter zijn paard dankzij een onzichtbare druk van de kuit of een spoor zijn paard tot hoogstaande oefeningen kan bewegen. Hierdoor zijn paarden dan ook uiterst dankbare dieren voor de acupuncturist. Paarden geven duidelijk aan waar het probleem zich situeert en reageert dan ook zeer goed op een behandeling van acupunctuur. 

Acupunctuur kan een behandeling op zich zijn maar kan ook een uitstekende aanvulling zijn naast de traditionele geneeskunde. Zo kan medicatie vermeden worden of een lagere dosis toegediend worden. Samenwerking tussen beide disciplines is dus perfect mogelijk en leidt tot de beste resultaten. Dit verklaart waarom tegenwoordig veel dierenartsen naast hun opleiding dierenarts zich verder bijscholing in de richting veterinaire acupunctuur. Het slagen van een behandeling is afhankelijk van de deskundigheid van de acupuncturist.

Acupunctuur kan het herstel van een paard bijzonder goed versnellen.
Acupunctuur is ook perfect preventief toe te passen. Kleine stoornissen kunnen opgespoord worden en dankzij acupunctuur kan men hierdoor ernstige problemen voorkomen. Acupunctuur kan bij wedstrijdpaarden toegepast worden bij subtiele klachten omwille van een verstoorde energiebalans en zo verminderde prestaties tot gevolg hebben en dit zonder gevaar voor dopingcontroles.

Hoe verloopt nu een behandeling?

Omdat de transport van paarden soms gepaard gaan met heel wat stress van de desbetreffende dieren, komt de dierenarts-acupuncturist meestal op stal langs.
Voor de duur van een behandeling mag men gerust een half uur tot drie kwartier uittrekken..

Vooraleer het paard te behandelen met acupunctuur  start de acupuncturist eerst een bevraging van de eigenaar. Er wordt gepeild naar de klacht, het ontstaan ervan en welke behandeling het paard reeds achter de rug heeft. Vervolgens wordt het paard volledig onderzocht. De acupuncturist tast de meridianen af om zo vast te stellen waar de blokkades zitten waar de energie niet regelmatig kan doorstromen. De acupuncturist  let daarbij ook goed op de vacht, de ogen, de polsslag en de tong. Ook geuren en het karakter van het paard komen aan bod. Aan de hand van de totaliteit van de verkregen informatie gaat de acupuncturist de acupunctuurpunten bepalen waar prikken noodzakelijk is.

De acupunctuurnaalden zijn flinterdunne flexibele en steriele naalden. Deze naalden  blijven enkele minuten tot een half uur in het lichaam. Dit is afhankelijk van de ernst van het probleem en of het gaat om een acuut of chronisch probleem.

Heeft accupunctuur bijwerkingen en is het veilig?

Vrijwel alle paarden verdragen een acupunctuurbehandeling zeer goed.
Het inbrengen  van de naalden kan soms een korte reactie geven. Maar meestal zie je tijdens de behandeling dat het paard er extreem rustig en ontspannen bij staat. Aangezien men steeds werkt met steriele wegwerpnaalden, doen zich geen infecties voor. Bij het gebruik van laserstralen voelt het paard niets.

Soms komt het voor dat de oorspronkelijke symptomen de dag nadien wat kunnen verergeren maar dit is nooit zo ernstig dat er moet ingegrepen worden. Nadien volgt altijd een verbetering. Bijwerkingen op lange termijn werden nog nooit vastgesteld.

BEVAS (de Belgische vereniging voor veterinaire acupunctuur) is een organisatie waarbij je een lijst kan opvragen van gediplomeerde dierenartsen-acupuncturisten in je buurt. Dit geeft je de garantie dat je paard door een deskundige behandeld zal worden. .

Nazorg bij een behandelingssessie van acupunctuur

Na de behandeling is het raadzaam om het paard 24 uur rust te gunnen teneinde de herstellende energiecyclus niet te verstoren.

Hoeveel behandelingen heeft een paard nodig?

Afhankelijk of het gaat om een acuut probleem of een chronische aandoening  kunnen meerdere sessies noodzakelijk zijn. Soms volstaat één enkele behandeling. Soms zijn meerdere sessies noodzakelijk. In de begin fase kan geopteerd worden voor 2 behandelingen per  week.  In enkele gevallen is een behandeling noodzakelijk gedurende één maand maar dan met langere tussenperiodes. 

Interessante sites

http://www.bevas.net/index.asp?DocID=28862
http://www.dehoutmeerschen.be/_ln/behandeling.php
http://www.venhei.be/Site/Paarden/Acupunctuur/Acupunctuur.htm
http://www.bosdreef.be

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Wednesday, November 15, 2017 om 17:04u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd