Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Je Paard Achterwaarts laten Wijken of Achterwaarts Gaan

Grondwerkoefeningen

1. Respect voor je Eigen Ruimte 12. Voorhand Wijken door Indirect Contact
2. Contact Leggen met je Paard 13. Lateraal laten Buigen
3. Leiden, Volgen en Meekomen 14. Uit een Touwknoop komen
4. Halt Houden 15. Stilstaan
5. Neusje op de Grond 16. Op een Volte brengen en laten Vertrekken
6. Voorwaarts laten Wijken en Vertrekken 17. Op een Volte met Ritme en Regelmaat
7. Achterwaarts laten Wijken of Gaan 18. Op een Volte Halt houden
8. Achterwaarts op een Boog laten Gaan 19. Op een Volte naar Binnen brengen
9. Achterhand Wijken door Direct Contact 20. Van Hand Veranderen op een Volte
10. Achterhand Wijken door Indirect Contact 21. Op een Volte Overgangen laten maken
11. Voorhand Wijken door Direct Contact 22. Longeren van een Paard

Je leert je paard in een vloeiende, rustige beweging achterwaarts gaan.
Doe dit op een rechte lijn en zo ontspannen mogelijk, dus met zijn hoofd omlaag en ronde rug.
Achterwaarts gaan met weggedrukte rug en hoofd omhoog heeft fysiek geen enkel nut en is dus uit ten boze.
Een paard dat in evenwicht is, beweegt twee voeten diagonaal namelijk rechtervoorvoet samen met linkerachtervoet of omgekeerd.

Waarom?

Het achterwaarts leren gaan van een paard heeft verschillende redenen:

 • Het is handig en in de praktijk soms noodzakelijk. Denken wij maar aan het kunnen open doen van een hek of wanneer wij tijdens een wandeling in een smalle doorgang niet meer verder kunnen en wij niet kunnen rechtsomkeer maken.
 • Het paard leert zich bewust te worden van de mogelijkheden van zijn eigen lichaam. Hij heeft achtervoeten en kan zijn lichaam ook sturen met zijn achterhand. Het paard leert elke voet afzonderlijk verzetten.
 • Het paard leert dat er verschillende richtingen zijn: naar voor, naar achter, naar links, naar rechts, naar beneden en naar boven. Het is handig om dit al te oefenen tijdens het grondwerk. Tijdens het rijden, zet men dit verder. De ruiter zal het paard via de teugels deze richtingen leren en het paard moet volgen.

Het achterwaarts gaan, heeft ook zijn nut bij de nageeflijkheid: via druk op de teugels, laat het paard de kaak en de oren los, verlegt het paard zijn gewicht op de achterhand, de schoft komt omhoog en het hoofd gaat ontspannen naar beneden. Het paard geeft zich 100% over aan zijn ruiter.

 • Het paard leert zijn spieren te ontwikkelen: ronde rug, aangespannen buikspieren,…Je ziet ook aan welke kant van het paard vastzit en hierdoor kan je ook hierop als ruiter  werken.
 • Om het paard uit onze persoonlijke ruimte te drijven en zo onze veiligheid te waarborgen.

Hoe?

1. Door direct contact

Achterwaarts laten wijken door direct contact via je hand op de neus van het paard

 • Paard heeft halster om en hou je aan de hand met een halstertouw.
 • Ga voor je paard staan, naast zijn hoofd.
 • Leg je hand op zijn neus. Je vingers bij de neusriem. Doe je het lager dan kan je de ademhaling van je paard belemmeren.
 • Richt je energie naar achter en naar beneden. Je hand wordt zwaarder zonder te duwen. Je voelt je paard eerst los laten in de kaak en achter de oren, zijn hoofd buigt naar beneden (nageven). Vervolgens zet het paard een pas achteruit. Laat je hand lichtjes worden op zijn neus en beloon hem uitbundig.
achterwaarts te wijken
door direct contact

Paard vragen achterwaarts te wijken
door direct contact.
Trainer drukt met
de vingertoppen op de borst van het
paard.

Photo Copyright Naturalhorsesupply.com.
All Rights Reserved.

achterwaarts te wijken
door direct contact

Paard vragen achterwaarts te wijken
door direct contact. Trainer legt hand
op de neus van het paard. Zie hoe zijn
energie naar achter en naar beneden
gericht is.

Photo Copyright Naturalhorsesupply.com.
All Rights Reserved.

Tips voor als het niet lukt
 • Lukt dit niet onmiddellijk, probeer eens of je paard zijn neusje mee naar links of naar rechts mee beweegt.
 • Lukt dit wel, vraag dan opnieuw achterwaarts. Kijk welke voet vooruit staat.  Dit is de voet die hij eerst zal bewegen, breng zijn neusje lichtjes naar deze voet gekeerd. Niet teveel want anders gaat hij naar de andere kant uitzwaaien.
 • Vervolgens zwaai je met het uiteinde van het halstertouw of zweep naar zijn benen.
 • Bij de geringste inspanning (je ziet je paard achterwaarts denken, al geeft hij maar een knikje), laat je los en beloon je. Vanuit dit knikje werk je dan naar één pas achterwaarts.
 • Sommige paarden hebben niet graag dat je de hand op de neus legt. Beweegt je paard zijn hoofd, tracht dan gewoon mee te gaan met je hand. Oefen dit eerst tot je geen weerstand meer krijgt.

Het eindresultaat van deze oefening is dat je uiteindelijk bepaalt met welke voet het paard het eerst achteruit zal gaan. Tik deze voet aan met je zweep of touwuiteinde of knijp met je vingers links van zijn neusje of rechts al naargelang de voet die je eerst in beweging wil krijgen.

Achterwaarts laten wijken door direct contact via je hand op het halstertouw

 • Paard heeft halster om en hou je aan de hand met een halstertouw.
 • Ga voor je paard staan, naast zijn hoofd.
 • Neem het halstertouw in je hand met de duim naar achter gericht (richting naar je paard). Je houdt het halstertouw net onder de halster vast.
 • Je neemt het touw op en draait je duim naar achter. Je paard voelt de druk hiervan in zijn halster. Het paard zal zoeken wat het moet doen om die druk te verminderen.
 • Forceer niets bij deze oefening en werk stapsgewijs en voet per voet.
 • Het paard laat los en maakt een licht knikje naar beneden. Niet trekken, wacht geduldig. Blijf de druk houden als hij iets anders doet. Van zodra je voelt dat het paard je hand lost, zelfs al is er nog geen achterwaartse beweging los je lichtjes zonder het contact te verliezen en beloon je.
 • Herhaal dit  tot hij zijn hoofd wat achteruit brengt. Laat los, hou contact en beloon.
 • Herhaal en wacht tot hij de hals ontspant. Laat los, hou contact en beloon.
 • Herhaal en wacht tot hij zijn voeten naar achter brengt, al is het maar een pasje. Beloon uitbundig, rust even en doe de oefening opnieuw.

Bij deze oefening kan je uiteraard ook je stem gebruiken. Zeg “achteruit” wanneer hij achteruit gaat.

Je kan ook voor je paard mee stappen (het paard stapt achterwaarts en jij stapt in dezelfde pas vooruit). Stap vooruit met dezelfde voet dat je paard gebruikt om achteruit te stappen. Doe dit rustig en pas per pas.

Verklein je hulpen. Het uiteindelijk doel is dat je paard achteruit gaat wanneer jij achteruit denkt. Voer deze oefening ook uit langs beide zijden.

Tips voor als het niet lukt
 • Sommige paarden aanvaarden niet dat je het halster te dicht bij hun kin vast neemt. Ze bijten naar je hand of in het touw. Neem het touw dan wat lager en oefen hierop. Je paard overal en met om het even wat aanraking is een stabiele basis.
 • De achterwaartse oefening doe je best ook met je rug tegen een muur of hek wanneer je paard de neiging heeft toch vooruit te stappen. Je paard ziet dan immers dat het niet vooruit kan.
 • Gaat het paard te snel achteruit dan heb je teveel gevraagd en eigenlijk wil het paard zich aan je vraag ontrekken door te vluchten.
 • Soms gaat het paard steeds schuin achterwaarts. Dit kan te maken hebben met het feit dat je bij je instructies zelf te schuin druk geeft op het halstertouw, je paard je niet ten volle vertrouwd (als hij recht achteruit gaat, ziet het paard niets en moet hij op jou vertrouwen (werk hier aan) of dat je paard scheef is (doe veel recht-richt-oefeningen, buigwerk voor de soepelheid of laat je paard nakijken door de dierenarts.

2. Door indirect contact

 
 • Paard heeft halster om en hou je paard aan de hand met een halstertouw.
 • Ga een paar meter voor je paard staan.
 • Laat het touw los hangen met een boog tot op de grond.
 • Neem het touw rustig op met één hand en kijk recht naar je paard.
 • Maak je groot, hef het touw op, strek je hand en wijs met je wijsvinger naar je paard.
 • Denk achteruit. Van zodra je paard zijn gewicht naar achter brengt, beloon je. Laat het touw op de grond rusten.
 • Krijg je geen reactie van je paard dan neem je snel het touw op en hef je arm heel snel opnieuw naar boven. Schud het touw verticaal in de richting van je paard. Dit is een drijvende hulp voor je paard.
 • Beloon de minste reactie van je paard.
 • Ook een zweepje opheffen en in de richting van zijn benen bewegen, kan helpen.
het touw
verticaal in een golvende beweging

Achterwaarts laten wijken door indirect
contact. Omdat het paard geen reactie
geeft, beweegt de trainer het touw
verticaal in een golvende beweging
richting het paard.

Photo Copyright Naturalhorsesupply.com.
All Rights Reserved.

energie achterwaarts

Achterwaarts laten wijken door
indirect contact.
Let op de houding
van de trainer die duidelijk zijn
energie achterwaarts richt.

Photo Copyright Naturalhorsesupply.com.
All Rights Reserved.

Unique kent deze oefening zo goed dat ik zelfs op de weide maar mijn arm moet opheffen en wijzen met mijn wijsvinger, opdat hij zou terug keren.

Ga bij het achterwaarts gaan niet steeds dezelfde oefening doen maar wissel af met voorwaarts oefeningen.
Wissel de passen: één stap achterwaarts twee stappen voorwaarts of omgekeerd.
Breng variatie in de oefeningen zo niet gaat je paard zich vervelen en zal het zijn aandacht niet bij jou houden.

Variaties:

indirect contact over balkjes

Achterwaarts laten wijken door
indirect contact over balkjes.

Photo Copyright Naturalhorsesupply.com.
All Rights Reserved.

 • Werk met een balk: laat je paard achterwaarts en/of voorwaarts over een balk gaan.
 • Laat je paard achteruit gaan op je stem. Vraag “achter”
 • Gebruik een hoek van de piste en vraag je paard achteruit te gaan zodat hij in de hoek blijft stil staan.
 • Laat je paard achteruit gaan tegen je hand of een hek.
 • Laat je paard achteruit gaan met zijn neusje op de grond.
 • Neem je paard achterwaarts mee aan zijn staart.
 • Laat je paard achterwaarts gaan tot hij op een vel plastiek of zeil staat.
 • Laat je paard achterwaarts gaan tussen twee hindernissen of verkeerskegels.

Kortom wees creatief, het is zowel voor je paard als je zelf veel leuker en je paard zal moediger worden.

 

Foto's met dank aan www.HorseSense-NC.com, www.naturalhorsesupply.com en www.lessismorehorse.com
Photos courtesy of www.HorseSense-NC.com, www.naturalhorsesupply.com and www.lessismorehorse.com

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 11:48u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd