Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Uw Paard Geruststellen door te Negeren

 1. Algemene tips
 2. Uw Paard Leren Omgaan met Schrik
 3. Uw Paard Sensibiliseren
 4. Uw Paard Desensibiliseren
 5. Uw Paard Geruststellen door te Negeren
 6. Lateraal Denken: Problemen Oplossen via een Omweg
 7. Uw Paard Wassen en Leren Omgaan met de Waterslang
 8. Uw Paard Leren Ophouden met Grazen en Meekomen
 9. Uw Paard Scheren
 10. Uw Paard Stofzuigen met de Paardenstofzuiger
 11. Een Paard een Vliegenmasker omdoen
 12. Een Paard leren Vastgebonden staan
 13. Een Paard leren omgaan met Sprays en Spuitbussen

Dat een paard een prooidier is, weten we allemaal. Het paard gaat van nature dus vluchten als het zich bedreigd voelt. In de natuur is het zo dat één paard, meestal de alfa hengst of diegene die in de kudde het meeste vertrouwen verdiend, waakt over de kudde.

Van zodra er zich iets voordoet, dat voor de paarden als bedreiging kan beschouwd worden, gaan de paarden het hoofd omhoog brengen, gaan ze stokstijf staan, openen wijd de neusgaten en speuren de omgeving af met hun ogen.

Ze kijken ook hoe de leider van de groep reageert. Hij is het die bepaalt of de groep zich in volle galop naar veiliger oorden zal begeven. Vertoont de leider geen reactie, waarmee hij aangeeft dat er geen gevaar is, dan gaat de kudde rustig door met grazen.

Van dit natuurlijk aangeboren gedrag, zijnde negeren, maken we hier dus handig gebruik om het paard gerust te stellen.

Hoe?

Wij, als leider, imiteren de alfa hengst en negeren de prikkel die het paard schrik aanjaagt.

We geven een voorbeeld.

Tijdens het poetsen, staat Unique aangeboden buiten zijn stal. De eigenaar van de privéstal dient op geregelde tijdstippen een grote baal hooi klaar te leggen met zijn bulldozer. Dat gevaarte maakt niet alleen een luid rokkend geluid maar bovendien schijnen de lichten oogverblindend de richting van Unique uit.

Toen we pas Unique bij ons was en hier op stal stond, schrok hij zodanig van deze situatie dat hij aan zijn halster ging hangen en zowel het touw als halster in stukken in het rond vlogen. Zowel Unique als wijzelf kregen schrik van deze situatie.
Telkenmale zich dit voordeed, haastte ik mij naar Unique, ging ik naast hem staan, sprak kalmerende woordjes en troostte hem. Maar zijn angst ging niet over, integendeel…

Ik zou het anders aanpakken. Ik bond Unique vast aan een wat langer touw zodat hij wat meer bewegingsvrijheid kreeg en als de bulldozer op het toneel verscheen, vergaarde ik al mijn moed en deed alsof er niets aan de hand was. Ik keek even ongeïnteresseerd naar het tafereel, bleef rustig staan (schouders ontspannen, naar beneden kijkend) en vervolgde rustig waarmee ik bezig was.

Unique deed verschrikt een paar passen achteruit, keek oorspronkelijk, met hoog opgeheven hoofd, angstig naar de bulldozer, stond vervolgens als aan de grondgenageld en richtte toen zijn blik op mij…

Hij bespeurde in mijn houding geen greintje angst, liet zijn hoofd zakken, stapte rustig terug zodat het touw opnieuw ging doorhangen en knabbelde op wat hooi dat voor hem op de grond lag.

Dit was de eerste ervaring die ik had met het feit dat Unique mij als leider zo in de gaten had en op mijn gedrag ging reageren. Sindsdien ging ik op dit gegeven letten en merkte ik meermaals en in verschillende situaties (tandarts die kwam, koets die al rammelend het erf op reed,…) dat Unique mij aankeek om bevestiging te krijgen dat er niets aan de hand was.

Soms voel ik hem, in een  voor hem, bedreigende situatie nog snuiven of nog lichtjes trillen maar zolang ikzelf niet zenuwachtig reageer en alles negeer, gaat hij gewoon door.

Zaaalig is dat!! We zijn een team!!!
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:04u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd