Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Vorige pagina

Kluge Hans, Lady Wonder en Beautiful Jim Key

  1. Startpagina verhalen over legendarische paarden
  2. Sergeant Reckless: trots van de marines in Korea
  3. Kluge Hans, Lady Wonder en Beautiful Jim Key: drie echte rekenwonders
  4. Redding van de Lippizaners tijdens Wereldoorlog II

Kluge Hans

Eind negentiende eeuw waren de mensen naar aanleiding van de werken van Charles Darwin, geobsedeerd door intelligentie bij dieren. Eén van de bekendste voorbeelden uit die tijd was het paard "Kluge Hans", in het Engels "Clever Hans". Hans was eigendom van Wilhelm von Osten, een wiskundeleraar en amateur paardentrainer. Hans bleek na intensieve training een ongelooflijke intelligentie te bezitten: hij kon tellen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, met breuken werken, ja zelfs de dagen van een kalender bijhouden, lezen, spellen en Duits verstaan. Als je aan Hans vroeg hoeveel 2 maal 5 was, dan klopte hij 10 maal met zijn voorste been op de grond.

Kluge Hans

Kluge Hans het rekenwonder aan het werk.

Von Osten gaf overal in het land voorstellingen met Hans, het was immers een vrij spectaculaire bezienswaardigheid. Heel wat wetenschappers bogen zich over het fenomeen. Er werd gedacht aan trucage en fraude. Het vreemde was echter dat Hans ook kon rekenen als hij zijn baas niet zag.

Verklaring van dit rekenwonder

De psycholoog Oskar Pfungst ontdekte dat Hans, niettegenstaande hij ook kon tellen zonder zijn baas in de buurt, helemaal niet meer kon tellen als zijn baas of de toehoorders de oplossing van de vraag zelf niet wisten. Verder onderzoek wees uit dat Hans helemaal niet kon rekenen, maar dat hij wel een expert was in het lezen van de lichaamstaal van zijn baas of zijn toehoorders. Hans "las" de vrijwillige of onvrijwillige tekens in de lichaamstaal en de gelaatsuitdrukking van zijn omstaanders. Wanneer het resultaat van de opgave bereikt werd, nam de vraagsteller onvrijwillig een andere lichaamshouding en gelaatsuitdrukking aan. Hierdoor wist Hans dat hij de oplossing bereikt had.

Je kent het effect zelf ook wel: als je een klein kind leert tot 10 tellen, dan heb je zelf de neiging om voortdurend met je hoofd mee te knikken, telkens als het kind een getal zegt. Hierdoor weet het kind vaak ook wanneer het goed is of slecht, of wanneer het einde bereikt is.

Het effect werd in de psychologie opgenomen als het "clever hans effect". Het effect treed immers onvrijwillig op, ook als men de tekens bewust wou onderdrukken. Het had een zeer grote invloed op de methodologie van wetenschappelijke experimenten op het gebied van waarneming en in de psychologie. Op die manier is men gekomen tot "double blind" experimenten (experimenten waarbij noch de onderzoeker, noch de onderzochte weet of hij tot de experimentele groep behoort, of tot de controlegroep), en tot vraagstellingen via de computer.

Lady Wonder

Lady Wonder was een merrie die met de fles werd grootgebracht door Mw Fonda. Aan Lady Wonder werden bovennatuurlijke krachten toegemeten: ze kon het uur lezen op een verborgen uurwerk, ze kon de datum geven van een muntstuk, ze kon lezen en zelfs typen. Ze had daarvoor een speciaal voor haar ontworpen toetsenbord. Na onderzoek is men ook hier tot de conclusie gekomen dat het het "clever hans" effect betrof. Doordat Lady Wonder werd grootgebracht door een mens, was ze een expert in het lezen van de onvrijwillige lichaamstekens.

Lady Wonder aan het werk

Lady Wonder aan het werk op haar toetsenbord.

Beautiful Jim Key

Beautiful Jim Key was eigendom van William Key, een voormalige slaaf. Het was een hengst die kon lezen, schrijven, rekenen, de tijd zeggen, een telefoon en een kasregister bedienen, ja zelfs passages uit de bijbel citeren. Jim Key ging van 1897 tot 1912 Amerika rond op voorstellingen, als het slimste paard ter wereld. Zelfs de grootste sceptici moesten toegeven dat het een straffe kerel was. Jim Key oogstte overal veel succes, en zelfs presidenten als McKinley and Booker T. Washington waren vol lof over hem.

Jim Key werd niet zozeer wetenschappelijk onderzocht, maar er werd in 2005 een boek over geschreven door Mim Eichler Rivas. Hieruit blijkt dat vooral de grote liefde en het eindeloos geduld van Doc. Key, de eigenaar, tot deze fantastische resultaten leidde. Het is zelfs zo dat Beautiful Jim Key aan de basis zou liggen van een ommekeer in de houding van mensen ten aanzien van dieren, en dat miljoenen schoolkinderen vanaf dan geleerd werd dat ze in alle gevallen lief moesten zijn voor de dieren.

Jim Key: het slimste paard ter wereld

Jim Key: het slimste paard ter wereld.

Conclusie

Het is zonder twijfel uitzonderlijk wat deze paarden en hun trainers lieten zien. De rode lijn in elk van deze gevallen is de zeer sterke band die mens en paard met elkaar hadden. De paarden werden in elk van deze gevallen met de hand grootgebracht door hun eigenaar. Hierdoor waren deze paarden in staat om foutloos de lichaamstaal van de mensen te lezen, en dat op zich is een uitzonderlijk sterke prestatie. We moeten dat steeds voor ogen houden in onze eigen omgang met deze fantastische dieren.

Veel paardenfluisteraars die later beweerden dat ze met iets nieuws kwamen, moeten daarom ook wat gerelativeerd worden.

Bronnen

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:11u