Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Water

 1. Startpagina voeding
 2. Voederbehoefte van het paard
 3. Verschillende soorten voeders
 4. Voedingscalculator: bereken de energie- en eiwibehoefte van uw paard
 5. Energie
 6. Eiwitten
 7. Mineralen
 8. Vitaminen
 9. Drinken

Ruim 70 % van het lichaamsgewicht van een paard bestaat uit water. Door ademhaling, zweten, uitscheiden van mest en urine, melkproductie verliest het lichaam grote hoeveelheden water. Daarom moeten paarden voortdurend over voldoende drinkwater beschikken!

Eén van de grootste vormen van verwaarlozing van paarden bestaat uit het niet of onvoldoende verstrekken van vers water.

Paarden nemen gemiddeld 4 à 5 liter water op per kilo droge stof voeder opname. Voorbeeld:

Een paard krijgt een rantsoen van 10 kg hooi en 4 kg krachtvoer.

 • hooi heeft doorgaans een droge stof (DS) gehalte van 830 gr/kg
 • krachtvoer heeft doorgaans een droge stof (DS) gehalte van 870 gr/kg
 • samen geeft dat (8 x 830) + (4 x 870) = 10,12 kg DS
 • het paard heeft 5 x 10,12 = 50 à 51 liter water nodig op 24 uur!

De behoefte aan water is bijkomend afhankelijk van:

 • de buitentemperatuur;
 • de afscheiding van zweet en waterdamp;
 • de hoeveelheid en intensiteit van de arbeid.

Dit betekent dat naarmate er meer arbeid wordt verricht of het warmer is buiten, het paard een veel grotere behoefte heeft aan water. Een paard dat een lange cross van enkele uren achter de rug heeft kan bij goed weer makkelijk 50 liter water kwijtspelen via zweet!

Water is dus levensbelangrijk:

 • als bouwstof: lichaamsweefsels en melk bevatten veel water;
 • voor de temperatuurregeling: waterverlies zorgt voor warmteafvoer;
 • het bevochtigen van de slijmvliezen;
 • als oplosmiddel voor voedings- en afvalstoffen.

Water verlaat het lichaam van het paard in verschillende vormen: urine, zweet, mest, verdamping, melk,..

Het water voor paarden moet helder en fris zijn. Veel koud water geven aan een sterk bezweet paard direct na zware arbeid kan koliek veroorzaken.

Droge stof (DS)

In ieder voedermiddel zit een hoeveelheid water, de rest noemt men droge stof. Voor de voeding van paarden is dit belangrijk omdat de dieren een beperkt opnamevermogen voor droge stof bezitten. De voederwaarde van een voedermiddel zit in de droge stof. Voor een goede beoordeling van de waarde en de onderlinge vergelijking tussen bepaalde voeders is het belangrijk het droge stof gehalte te kennen. Het D.S. gehalte kan tussen verschillende producten sterk verschillen: het droge stofgehalte van wortelen, bieten en gras ligt rond de 15% terwijl hooi en krachtvoeder een D.S. gehalte hebben in de buurt van 85 %.

Zie ook ons voorbeeld hierboven.

10 Levensbelangrijke tips voor het drinkwater van uw paard!

 1. Geef dagelijks vers water!
 2. In het geval van automatische drinkbakken: kijk dagelijks de werking na van de automatische drinkbak: werkt hij nog, heeft het paard er niet in gemest, enz. Een goede vriendin van ons moest haar paard noodgedwongen een nieuwe stalling zoeken. Zij koos voor een grote gekende manège. Drie dagen later was haar paard dood: het had in de drinkbak gemest en niemand had het gemerkt. Intussen moest het zijn gewone dagelijkse arbeid verrichten. Het is gestorven door vochtverlies!
 3. Drinkbakken in de stal: ververs dagelijks het water. Sommige paarden soppen graag wat hooi in het water. Bij zeer warm weder gaat het water gaan "gisten" en stinken. Het paard zal dit water niet meer lusten.
 4. Drinkbakken in de weide: ververs dagelijks het water.
 5. Kuis om de twee dagen de kuip uit met een harde borstel. Vogels komen ook drinken aan uw paard zijn kuip, en ze gaan er ook in mesten. Vogelmest in drinkwater voor paarden is levensgevaarlijk! Het kan salmonellavergiftiging veroorzaken.
 6. Vogels of andere velddieren kunnen in het water verdrinken. In dat geval ontstaat er een groot gevaar voor botulisme.
 7. Bij zeer warm weder gaat het water ook gisten en blauwalgen produceren. Blauwalgen geven een groenblauwe tot soms roodgele sluier over het water. Blauwalgen zijn zeer giftig. Lever en nieren van het paard kunnen beschadigd worden.
 8. Drinkbakken in het algemeen: sommige paarden spelen graag met hun kuip en gooien ze om. Kijk dit dagelijks na!
 9. Pas op met water in sloten en stilstaande vijvers. Er kunnen zich rottingsprocessen in voordoen die enorm schadelijk zijn voor paarden. Laat dit soort water altijd eerst testen.
 10. En tenslotte nog eens: ververs dagelijks het water!
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:23u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd