Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Nederland: Plan van aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

 1. Startpagina welzijn van paarden
 2. Paardenwelzijn in België
 3. Nederland: Plan van aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

Nederland heeft één van de beste reputaties op het vlak van paardenhouderij. Het Nederlands stamboek van het warmbloedpaard (KWPN) is wellicht het beste ter wereld. Van de Nederlanders kunnen we in België nog het een en ander leren. Wellicht is er al direct enig protest langs Belgische kant bij deze uitspraak. De legendarische Darco staat toch nog altijd nummer één op de dekhengstenranglijst van de World Breeding Federation for Sport Horses. België heeft inderdaad wel één en ander goedgemaakt de laatste 20 jaren, maar toch vind ik dat we qua wetgeving op het welzijn van paarden achter hinken. Waarom? Dat proberen we hier uit te leggen.

Ondanks hun vooruitstrevende rol vinden de Nederlanders dat het wat betreft de paardenhouderij nog heel wat beter kan. Via het Plan van aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij dat in januari 2009 werd opgesteld, wordt een inventaris gemaakt van aandachtspunten, met daarnaast telkens een aantal verbeterpunten. Dit zou in 2010 moeten leiden tot nieuwe wetgeving.

De meest in het oog springende verbeterpunten zijn:

1. Huisvesting

 1. Sociaal contact bij stalling moet mogelijk zijn;
 2. ontwikkeling van objectieve parameters om de relatie tussen welzijn en huisvestingsfactoren vast te stellen;
 3. monitoring van paardenwelzijn onder de verschillende huisvestingsomstandigheden met behulp van deze parameters;
 4. uitbrengen van een nieuw Handboek Huisvesting Paarden in 2010 ; daarin worden richtlijnen opgenomen m.b.t. boxafmetingen, licht- en luchtkwaliteit, beweging volgens de meest actuele wetenschappelijke kennis;
 5. opstellen van de voorwaarden waaronder lokale overheden kunnen meewerken aan het realiseren van een schuilgelegenheid;
 6. verbod op paardenweiden met prikkeldraadomheiningen (indien u hiermee akkoord kan gaan, stem "Ja" op de poll hiernaast);
 7. voorlichting en informatie op het gebied van huisvesting.

2. Voeding

 1. Verzamelen van een degelijke kennis over voeding in relatie tot welzijn, gezondheid en prestaties. Extra aandacht voor het rantsoen met een voldoende aanbod van ruwvoer verspreiding over de dag.
 2. bij iedere vorm van huisvesting, tijdens langdurig transport en bij alle evenementen moet worden voorzien in voldoende schoon drinkwater. In 2010 wordt het aanbieden van schoon drinkwater opgenomen in alle wedstrijdreglementen en alle vergunningen voor evenementen;
 3. terreineigenaren en wegbermbeheerders zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van Jakobskruiskruid en kunnen aansprakelijk
  gesteld worden voor de verspreiding ervan. Het wordt verboden om zaad van Jakobskruiskruid nog in enig zaadgoed op te nemen;
 4. betere voorlichting door producenten, de sector en de dierenartsen over voedingssupplementen.

3. Training en hulpmiddelen

 1. Subsidiëren van de controles op ongeoorloofde middelen in de paardensport, zoals in andere sporten;
 2. controles buiten competitie van dwangmiddelen bij sportpaarden;
 3. ontwikkelen van objectieve welzijnsparameters voor het bereden paard;
 4. onderzoek naar de loopbaan van een paard in relatie tussen welzijnsproblemen en carrière-beëindiging;
 5. toestaan om in de wedstrijdsport zonder sporen een proef te rijden; in 2010 moet dat in de reglementen zijn aangepast;
 6. voorlichting en kennisverspreiding van de leer- en trainingsprincipes van paarden, en de trainingmethoden; deze onderwerpen dienen als basis van de ruiteropleidingen;
 7. het verkeersreglement aanpassen zodat voetgangers, fietsers en ruiters op
  bepaalde wegen de hele breedte van de weg kunnen gebruiken zolang ze het overige verkeer niet nodeloos belemmeren (zoals in België nu al het geval is). Tevens moeten bepaalde wegen voorbehouden worden aan voetgangers, fietsers en ruiters.

Transport

 1. Ontwikkelen van een Gids Goede Praktijken tegen 2010 met richtlijnen waaraan paardentransport, dat niet onder de EU Transportverordening valt, moet voldoen;
 2. ontwikkelen en naleven van een kwaliteitssysteem voor de beroepsvervoerders van paarden met het oog op een veilig en welzijnsvriendelijk transport;
 3. paardenmarkten moeten blijven om het welzijn van de paarden te kunnen blijven controleren en om wildgroei van paardenhandel te voorkomen;
 4. opnieuw invoeren van controles van trailers;
 5. ontwikkelen van een vrijwillige cursus “paardenvervoer”;
 6. als een paard op een evenement langer dan 4 uur moet verblijven, moet de organisatie een ruimte met strobed beschikbaar hebben als faciliteit om te urineren en te mesten.

Fokkerij

 1. Couperen van staarten en aanbrengen van brandmerken moet verboden worden;
 2. aanpassing van de wetgeving op erkenning van stamboeken, die het fokbeleid transparant moeten maken;
 3. formuleren en communiceren van een proactief en vooruitstrevend welzijnsbeleid én inteeltbeleid;
 4. meer voorlichting over het spenen van veulens; vermijden om veulens alleen op stal te laten na het spenen, wat zeer veel stress veroorzaakt;
 5. registratie en rapportage van erfelijke gebreken en delen van de kennis hieromtrent;
 6. onderzoek naar selectie op erfelijke achtergronden van gedrag, zodat paarden zich nog beter kunnen aanpassen;
 7. ontwikkelen van een beleid op het gebied van ongeoorloofde middelen in het selectie- en keuringsproces.

Paraveterinaire en complementaire beroepen

Voorbeelden van beroepen die complementair zijn aan de diergeneeskunde zijn: hoefsmid, gebitsverzorger, chiropracter, homeopaat. Deze beroepen kennen geen wettelijke regeling, hoewel ze van groot belang zijn voor het welzijn van het paard.

 1. Erkenning voor juist opgeleide personen;
 2. voorlichting geven over de kwaliteit van complementaire beroepen;
 3. certificering binnen de complementaire beroepen;
 4. opstellen van een extern kwaliteitsorgaan dat de kwaliteit binnen de complementaire beroepen bewaakt;
 5. hoefsmeden en gebitsverzorgers moeten een wettelijke erkenning krijgen.

Bron: Plan van aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij Nederland (NL) - pdf

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:23u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd