Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Voordelen voor personen met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66%

Voor wie?

Of het nu een kind of een volwassene betreft, de sociale wetgeving in België voorziet in een of andere vorm van tussenkomst.

Waar kan je in eerste instantie terecht?

In dergelijke gevallen neem je best contact op met de sociale dienst van je ziekenfonds of de sociale dienst van de gemeente waar je woont. Deze mensen kunnen je informeren over deze tegemoetkomingen en of sociale tarieven en je begeleiden om bij de juiste instanties aan te kloppen. Misschien kom je dan in aanmerking voor een aantal tegemoetkomingen en of sociale tarieven. Deze kunnen het leed van een mindere gezondheid misschien wat verzachten want opvang en medische behandeling vergen meestal een flinke hap uit het gezinsbudget. We trachten hieronder een overzicht te geven van dergelijke tegemoetkomingen en sociale tarieven.

Wat moet er gebeuren?

Het is belangrijk dat er een invaliditeitspercentage wordt vastgesteld om de ernst van het probleem te bepalen. Afhankelijk van de leeftijd van de betrokken persoon en / of de persoonlijke situatie moet je bij een specifieke dienst aankloppen. Enkele voorbeelden:

 • Je kind heeft bv een mentale of karakterstoornis: het kinderbijslagfonds kan aangesproken worden en kan een invaliditeitsattest met vermelding van het percentage afleveren. Misschien heb je recht op een verhoging van het kindergeld.
 • Je werkt maar door gezondheidsproblemen is dit niet meer mogelijk. Je staat op invaliditeit van het ziekenfonds. Je ziekenfonds kan een attest afleveren van 66% invaliditeit.
 • Je werkt maar door gezondheidsproblemen is dit niet meer mogelijk. Je liep een arbeidsongeval op. Het fonds voor arbeidsongevallen of de verzekering kan een attest van je arbeidsongeschiktheid afleveren.
 • Je werkt maar door gezondheidsproblemen is dit niet meer mogelijk. Je liep een beroepsziekte op. Het fonds voor beroepsziekte kan een attest van je arbeidsongeschiktheid afleveren.
 • Je bent op pensioen en hebt gezondheidsproblemen. Je kan je richten tot de Federale Overheid Sociale zekerheid via de sociale dienst van je gemeente. Deze instantie kan je een invaliditeitsattest met vermelding van je percentage afleveren. Je hebt misschien recht op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
 • Je hebt nooit gewerkt (leeftijd tussen de 21 jaar en 65 jaar) maar je hebt gezondheidsproblemen. Je kan je richten tot de Federale Overheid Sociale zekerheid via de sociale dienst van je gemeente. Deze instantie kan je een invaliditeitsattest met vermelding van je percentage afleveren. Je hebt misschien recht op de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming.

Een overzicht van de voordelen voor iemand met 66% invaliditeit

De verschillende specifieke tegemoetkomingen zoals de tussenkomsten kinderbijslag, arbeidsongevallen, beroepsziekten, een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming een tegemoetkoming hulp aan bejaarden enz beschrijven zou ons in dit artikel te ver leiden, maar we beloven daar later eens werk van te maken. We hielden er echter aan ze te vermelden om mensen bewust te maken dat ze bestaan en dat je bij de bovenvermelde instantie steeds zelf de nodige informatie kan opvragen.
Een attest 66% geeft recht op:

 • Een aantal fiscale maatregelen.

Indien de arbeidsongeschiktheid van 66%  is vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar, heb je recht:

 • op een jaarlijkse vermindering op de personenbelasting (belasting op het loon). Je betaalt dus effectief minder personenbelasting. Dit zowel voor jezelf als voor een kind dat 66% invaliditeit heeft.
 • op een jaarlijkse vermindering van de onroerende voorheffing (belasting op uw woning).  Je betaalt dus effectief minder grondbelasting. Dit zowel voor jezelf als voor een kind dat 66% invaliditeit heeft.
 • Op vermindering succesrechten bij het overlijden van een familielid. Voeg dus steeds een attest bij de aangifte van de nalatenschap.

Deze verminderingen gelden ongeacht je inkomen.

 • Een aantal sociale tarieven.

Indien je een arbeidsongeschiktheid van 66% hebt en over een beperkt gezinsinkomen beschikt, heb je misschien recht op:

 • Sociale maximumtarieven
 • Vrijstellingen voor nutsvoorzieningen:
 • sociaal telefoontarief (dit zowel voor een vast toestel als voor een GSM met abonnement en met kaart). Hoeveel deze vermindering bedraagt, is moeilijk te noteren gezien dit voor elke operator verschillend kan zijn.
 • Maximumtarief gas of elektriciteit. Iemand die een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming (minimum categorie 2) of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (minimum categorie 2) ontvangt, heeft recht op sociaal gas- en elektriciteitstarief alsook op sociaal tarief voor water. Hiervoor ontvang de gehandicapte persoon jaarlijks een attest die hij dient af te geven aan de elektriciteitsleverancier en het TMVW.
 • Huisvestingspremies
 • Verhoogde kinderbijslag
 • Vermindering op openbaar vervoer
 • Wonen
 • op vermindering huishuur (indien je huurt van een sociale woonmaatschappij). Indien je een privé woning huurt, kan je aan de huiseigenaar vragen om op basis van uw attest, vermindering onroerende voorheffing aan te vragen. De vermindering die de huiseigenaar krijgt op zijn onroerende voorheffing, betaalt hij aan de huurder terug of brengt die in mindering van de huishuur.
 • Recht op een Vlaamse tegemoetkoming indien je de woning, die niet langer is aangepast aan je gezondheidstoestand, dient te verlaten.
 • Werken

Sinds 1/10/2008 begeleidt de VDAB mensen met een arbeidshandicap bij het verwerven van nieuw of aangepast werk. Zie ook rubriek progressieve tewerkstelling of naar www.arcor.be.
Je ziet dat personen met een langdurige arbeidsongeschiktheid van minsten 66% dus effectief recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen en sociale tarieven. Het loont zeker de moeite op de nodige stappen te ondernemen om deze te leren kennen en aan te vragen. We hopen je met deze kleine bijdrage je reeds een stukje op weg te hebben geholpen en wensen je veel succes!

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd