Logo 1001 tips

Sitehosting - Your hostingpartner for ever!

 

Wat neem je mee naar het werkbedrijf?

  1. Identiteitskaart
  2. SIS-kaart
  3. Beslissing VDAB met vermelding recht op BTOM inzake tewerkstelling beschutte werkplaats
  4. Inschrijvingsbewijs VDAB (bewijs van inschrijving als werkzoekende)
  5. Beslissing Vlaams agentschap voor personen met een handicap
  6. Attest van de BUSO-school waarop genoteerd staat of U opleidingsvorm 1 of 2 of 3 gevolgd heeft
  7. Algemeen attest met vermelding van het bekomen invaliditeitspercentage van de FOD Sociale Zekerheid, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel
  8. Uw telefoonnummer
  9. Uw bankrekeningnummer
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op zondag 12 november 2017 om 12:45u