Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Bedrijfsvoering in een KMO: 5 top-adviezen

 1. De Dood van Elk Bedrijf: Meer Bazen dan Werkvolk
 2. Leiding geven - Geef oplossingen, geen problemen
 3. Bedrijfsvoering in een KMO: 5 top-adviezen
 4. Structureel besparen in een KMO: schakel een werkbedrijf in
 5. Welke temperatuur is nodig op het werk?

Je bent een succesvol ondernemer en je bedrijf groeit. Je verdient het vertrouwen van je klanten. Een uitbreiding dringt zich op. Je moet in extra personeel gaan investeren. Personeel aanwerven, motiveren en behouden is geen sinecure. Er komt heel wat bij kijken.

Het personeelsprobleem

Waar vind je nog goed personeel? Het is niet makkelijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden:

 • er is al jaren een krappe arbeidsmarkt voor geschoold personeel;
 • vacatures plaatsen in de pers kost tijd en soms veel geld;
 • selectiegesprekken en selectieprocedures kosten ook veel geld;
 • er moet voldaan worden aan zeer veel administratieve verplichtingen: opstellen arbeidscontract en arbeidsreglement, invullen ziekteaangiftes, werkloosheidsdocumenten, en ga maar door;
 • er moet een correcte en goed gedocumenteerde personeelsadministratie gevoerd worden;
 • met personeel in dienst moet er geïnvesteerd worden in kantoren, bureelbenodigdheden, computerinfrastructuur,  werkmateriaal, machines;
 • personeel moet voortdurend gemotiveerd worden, en vaak kost dat veel geld aan premies, opslag, toeslagen;
 • een goed arbeidsattitude bijbrengen is een zeer tijdrovende bezigheid;
 • werknemers hebben ook persoonlijke problemen die ze meebrengen naar het werk, en ook daar moet je oog voor hebben;
 • enz.

Dit is echter nog niks in vergelijking met de personeelskost in zijn geheel. De loonkost zal zwaar doorwegen op de resultatenbalans. Lonen, RSZ, reisvergoedingen, vakantiegeld, 13de maand, extra-legale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, firmawagen, extra verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, ziekte en invaliditeit, pensioenvoorzieningen),
vorming,… het houdt niet op.

Twee top-adviezen voor als je nieuwe medewerkers zoekt

In het jarenlange omgaan met mensen en medewerkers hebben we twee vaststaande wetten die we steeds voor ogen houden als we op zoek gaan naar nieuwe medewerkers:

 1. De beste garantie voor toekomstige prestaties, zijn voorbije prestaties.
  Als je in het verleden van de kandidaat geen hoogvliegers kan vinden, dan zullen er in de toekomst, in uw bedrijf dus, ook geen hoogvliegers voorkomen.
 2. Luister niet naar wat mensen zeggen dat ze zullen doen, maar kijk wat ze werkelijk doen. We leven in een praatcultuur, en zij die het goed kunnen uitleggen, hebben vaak de voorkeur op anderen die het net iets minder goed kunnen uitleggen. Focus je eerst op zij die het wat minder goed kunnen uitleggen.

Als het kalf verdronken is…

Het in dienst nemen van personeel is dus zeker een belangrijke beslissing. De personeelskosten zullen al vlug een zeer grote invloed hebben op de financiële resultaten op het einde van het jaar.

Besparen op een moment dat de resultaten achteruit gaan komt meestal te laat. Faillissementen zijn schering en inslag in onze huidige economie. En spijtig genoeg gaat men pas besparen als het einde al in zicht is. En dan gaat men er direct met de grove borstel door en vallen er collectieve ontslagen. Ook deze collectieve ontslagen brengen een grote bijkomende kost met zich mee aan ontslagpremies, reconversiepremies.

Besparen doe je dus als het bedrijf op volle toeren draait. Stel U op elk moment de vraag, bij iedere kostenpost, of er geen goedkopere, minder risicovolle en/of flexibelere alternatieven zijn.

Zorg dat uw bedrijf een sporter is op topniveau!

Bekijk uw bedrijf als een succesvolle topsporter. Elke sportman of sportvrouw op topniveau weet dat er om op topniveau te blijven, grote inspanningen moeten gedaan worden. Er mag echt geen grammetje vet teveel aan dat lijf hangen of de prestaties gaan achteruit.

Als je bedrijf op topniveau is, zorg dan ook  dat er geen grammetje vet teveel aan komt:

 1. werf geen personeel aan als het niet echt nodig is,
 2. doe geen onnodige luxe-investeringen, wacht nog even met het laatste nieuwe model van BMW,
 3. neem afscheid van personeel dat niet mee wil, je garandeert er de werkzekerheid van alle anderen mee,
 4. snoei consequent in de kosten
 5. vermijd meedogenloos elke vorm van verspilling.

Nog 5 top-adviezen

 1. Beperk uitgaven en kosten tot op het bot, vermijd alle mogelijke “geldlekken”, vroeg of laat heb je dat geld nodig.
 2. Tolereer niet dat medewerkers onder het niveau presteren. Zorg dat ze op niveau presteren of neem er afscheid van. Je doet er al uw andere medewerkers een groot plezier mee, want zij zullen blijven.
 3. Niemand geeft zoveel om je zaak als jijzelf, verwacht dus geen cadeaus.
 4. Slechte betalers zijn mensen die je regelrecht bestelen. Geef slechte betalers geen kans en zit achter je geld aan. Maak een overeenkomst met een advocatenbureau om uw facturen te innen: het factuurbedrag is voor u, de werkingskosten en administratiekosten zijn voor het advocatenbureau. Dit is een pure win-win situatie. En één brief van een advocatenbureau doet veel meer dan 10 rappels van uzelf.
 5. Er gebeurt niks als je niks verkoopt. Behoud dus je focus op marketing en verkoop, niet alleen als het slecht gaat, maar vooral als het goed gaat.

We wensen je nog veel succes met je onderneming.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 11:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd