Logo 1001 tips
De Parisienne  - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant  - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Welke temperatuur is nodig op het werk?

  1. De Dood van Elk Bedrijf: Meer Bazen dan Werkvolk
  2. Leiding geven - Geef oplossingen, geen problemen
  3. Bedrijfsvoering in een KMO: 5 top-adviezen
  4. Structureel besparen in een KMO: schakel een werkbedrijf in
  5. Welke temperatuur is nodig op het werk?

De warmte of koude bepaalt onze werkprestaties. Om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen, is de temperatuur op het werk wettelijk geregeld. De wetgever voorziet dus minimum en maximum temperaturen rekening houdend met de inspanningen die de werknemers moeten leveren.

Wij geven hieronder een lijst van deze temperaturen. Wel willen wij hier vooraf opmerken dat de vermelde temperaturen niet gemeten worden met een gewone thermometer. De temperatuur wordt gemeten met een vochtige globethermometer, welke niet alleen rekening houdt met de temperatuur maar ook met de vochtigheidsgraad in de lokalen. Dit heeft als gevolg dat de gemeten resultaten verschillen.

We geven een voorbeeld: 30° gemeten met een vochtige globethermometer komt overeen met 40° met een gewone thermometer.

Minimum en maximumtemperaturen
Soort werkzaamheden   minimum  maximum
zeer licht werk ongeveer 90 kcal/uur 20°C 30°C 
licht werk ongeveer 150 kcal/uur 18°C  30°C 
halfzwaar werk ongeveer 250 kcal/uur 15°C 26,7°C
zwaar werk ongeveer 350 kcal/uur 12°C 25°C

Wat te doen bij te hoge hitte?

De werkgever voorziet frisdranken.
De werkgever voorziet bijkomende werkpauzes.

Wat te doen bij te koude  temperatuur?

De werkgever voorziet warme dranken.
De werkgever voorziet bijkomende werkpauzes.
De werknemers moeten op regelmatige tijdstippen kunnen gebruik maken van verwarmde lokalen of beschikken over beschermende kledij.

Meer informatie?

Voor meer inlichtingen kunnen de werknemers te rade gaan bij de preventieadviseur, de vakbondsafgevaardigde van het personeel, de werknemersvertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of bij de arbeidsgeneesheer.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 11:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd