Logo 1001 tips
De Parisienne  - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant  - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Kopen van een onroerend goed onder een opschortende voorwaarde

Dat de Belg geboren is met een baksteen in de maag is een alom gekende uitspraak. Wie droomt er niet van een eigen stekje? Maar wie op huizenjacht gaat, berekent best op voorhand het budget waarover hij kan beschikken. Raadpleeg dus eerst je spaarboek en spring binnen in de bank om een raming te maken van de lening die U eventueel kan krijgen. Je te besteden budget is dan de som van je spaargeld en het bedrag van de bank dat je kan lenen. En dan nu op stap voor je de aankoop van je droomhuis…

Wat is nu kopen onder “een opschortende voorwaarde”?

Je vind inderdaad je droomhuis. Het is een pareltje op de vastgoedmarkt maar de prijs die je in gedachten had, ligt net iets boven je budget. Deze situatie stelt je voor een dilemma. Laat je de koop niet doorgaan, dan krijg je misschien later spijt omdat je zo’n mooie kans hebt laten liggen. Teken je de verkoopakte en kan je dan toch niet betalen dan zit je met een groot probleem.

In zo’n situatie kan je echter de verkoopovereenkomst afsluiten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening. De gevolgen van de verkoopsovereenkomst worden opgeschort tot de vervulling van de voorwaarde. Je tekent dus de verkoopsovereenkomst maar deze wordt opgeschort tot je kan bewijzen dat je over voldoende geld kan beschikken.  Als koper ben je dus enkel verplicht de vermelde som te betalen wanneer de voorwaarde vervult is.

Een ander voordeel is dat de verkoper het onroerend goed ondertussen niet aan iemand anders kan verkopen. De verkoper zal in dergelijke gevallen meestal wel een termijn bepalen waarbinnen de voorwaarde dient vervuld te worden. Dit om misbruiken te voorkomen.

Als je als koper dan een lening krijgt voor het vermelde bedrag, dan is de voorwaarde vervuld en is de koop van je huis dus definitief. Er wordt contact opgenomen met de notaris voor het verlijden van de koopakte.

Krijg je als koper geen lening bij de bank dan gaat de koop uiteraard niet door en kan de verkoper de woning aan iemand anders verkopen.

Bij het zoeken naar een lening moet de koper wel meerdere banken raadplegen. Het volstaat niet om een bewijs van één bank voor te leggen. Indien je als koper wil afzien van de koop mag je ook niet aan je bank vragen een weigeringattest van de lening af te leveren. Dit is in strijd met de uitvoering ter goeder trouw.

De opschortende voorwaarde kan ook gebruikt worden bij het verkrijgen van een bodemattest. Hierdoor kan de koper zich veilig stellen dat de bodem van de koop in goede staat is.

Het gebruik van de opschortende voorwaarde, stelt de koper van vastgoed een stuk veiliger indien hij nog niet 100 % zeker is van de aankoop. Dankzij deze formule kan je gerust de tijd nemen om de grond te laten nakijken, eventuele gebreken in de schatten met een expert en met je architect een raming op te maken van de eventuele bijkomende (verbouwing)kosten. Vraag ook bij het gemeentebestuur informatie op van de bestemming van het terrein en eventuele onteigeningsplannen m.b.t. eventuele heraanleg van de omgeving.

We wensen jullie alvast een constructieve huizenjacht en dat jullie je droomhuis vast mogen vinden!!!
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:16u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd