15 voordelen van progressieve tewerkstelling na langdurige ziekte

Een 35-jarige vrouw die door verschillende operaties al lange tijd op invaliditeit stond vertelde me hoe ze vereenzaamde, zich nutteloos voelde en vaak depressief werd. Ze wilde opnieuw aan het werk maar ze was bang en twijfelde of ze het zou volhouden. Ik gaf haar de raad om deeltijds aan het werk te gaan, een regeling met niets dan voordelen.

15 voordelen van progressieve tewerkstelling na langdurige ziekte

Langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval kan een mens zijn leven verschrikkelijk veranderen. Naast de tol van de ziekte is het ook financieel een moeilijke periode. Je hebt hogere kosten door je ziekte maar je inkomen ligt een stuk lager.

Gelukkig bestaan er oplossingen, zoals de regeling van de progressieve tewerkstelling. Deze regeling heeft niets dan voordelen.

10 voordelen van progressieve tewerkstelling voor de werknemer

 1. Je verbetert je financiële situatie. Je gaat deeltijds aan de slag en je behoudt het grootste deel van je ziekte-uitkering. De combinatie van een deeltijdse wedde en je ziekte-uitkering ligt altijd hoger dan enkel je ziekte-uitkering.
 2. Progressieve tewerkstelling geeft je de mogelijkheid om je werkbelasting geleidelijk op te bouwen, waardoor je de kans krijgt om te herstellen zonder overbelasting of terugval. Je went geleidelijk aan de fysieke en mentale eisen van het werk.
 3. Deeltijds hervatten van het werk beperkt de stress, de angst en de vermoeidheid die je zou ervaren bij een terugkeer naar een voltijds werkschema.
 4. Je vermijdt om een enorme achterstand op te lopen door de voortdurend veranderende werkomstandigheden en de snel evoluerende technologieën. Zeker in hoogtechnologische werkomgevingen is dat een belangrijk argument om deeltijds het werk te hervatten.
 5. Je komt terug in contact met vrienden en collega’s, je sociale integratie verbetert, je voelt je minder geïsoleerd.
 6. Als je tijd en ruimte krijgt van je werkgever om je aan te passen, of de werkgever doet inspanningen om het werk aan te passen aan jou (bijv. door ergonomische ingrepen), zal je je terug nuttig voelen, beter presteren en efficiënter werken dan bij een voltijdse terugkeer.
 7. Een progressieve werkhervatting vermindert het risico op een arbeidsongeval. Dat is goed voor jou, maar ook voor de werkgever.
 8. Door je deeltijds werk zal je je gesteund en gewaardeerd voelen door je werkgever, wat goed is voor je mentale welbevinden.
 9. Je kan wellicht extra ondersteuning en begeleiding krijgen, zoals aangepaste taken, training of ergonomische aanpassingen. Mogelijk krijg je zelfs een opleiding om een nieuwe job onder de knie te krijgen die je veel beter ligt en je meer voldoening schenkt dan de vorige.
 10. Als je hervalt in je ziekte, krijg je terug je ziekte-uitkering zoals voorheen. Dus er is geen enkel financieel risico om een deeltijdse werkhervatting uit te proberen.

5 voordelen van progressieve tewerkstelling voor de werkgever

Je werkgever is niet verplicht om je progressief tewerk te stellen en zal daardoor misschien wat weigerachtig staan. Toch heeft ook hij er baat bij. Vaak weet hij dat niet eens. Als jij dat wel weet, kan je hem over de streep trekken.

 1. Je werkgever heeft het voordeel een waardevolle en ervaren werknemer te behouden tijdens diens herstelperiode. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dat absoluut een voordeel.
 2. Je werkgever betaalt je de eerste 20 weken geen gewaarborgd loon als je terug ziek wordt. Hij loopt dus financieel weinig risico.
 3. Je werkgever kan een beroep doen op de preventie-adviseur om hem te adviseren bij jouw begeleiding.
 4. Je werkgever vermindert het risico op arbeidsongevallen voor jou, waardoor zijn verzekeringspremies niet gaan stijgen.
 5. Je werkgever vermindert aldus zijn kosten van langdurige ziekteverzuim.

Heb ik het recht om deeltijds het werk te hervatten?

Nee. Progressieve tewerkstelling is geen recht. De geneesheer adviseur van het ziekenfonds moet akkoord gaan, maar ook de werkgever. Je gezondheidstoestand moet het toelaten, je werkgever moet aangepast werk vinden, hij moet je een gepast werkregime kunnen geven, het werk mag niet het risico meebrengen dat je ziekte verergert en je arbeidsongeschiktheid nog langer duurt. 

De geneesheer adviseur bepaalt voor welke periode de toelating geldt, welke taken je mag verrichten, op welke uren en dagen. Je moet je nauwkeurig houden aan de gestelde voorwaarden en je uiteraard nog steeds aanbieden op de raadpleging ter controle. De geneesheer adviseur zal je nog altijd regelmatig oproepen (bijv. om de zes maanden) om je gezondheidstoestand te onderzoeken.

Welke stappen dien je te ondernemen?

Neem contact op met de geneesheer adviseur van je ziekenfonds. Bespreek de mogelijkheden en de voorwaarden van een progressieve tewerkstelling. De diensten van het ziekenfonds zullen je verder helpen en je een idee geven van je inkomen.

Als de geneesheer adviseur van je ziekenfonds oordeelt dat je een gedeeltelijke werkhervatting aankan, neem dan contact op met je werkgever om de mogelijkheden te bespreken. Doe dit in een serene sfeer. Je werkgever heeft er immers voordeel bij om je tewerk te stellen.

Er komen nog wel enkele administratieve voorwaarden om de hoek kijken, maar dit zou ons hier te ver leiden, gezien de sociale wetgeving de neiging heeft om nogal vaak te veranderen. Bij twijfel of vragen, neem contact op met de sociale dienst van je ziekenfonds.

Hoe verging het uiteindelijk die dame?

Iemand had haar de raad gegeven om vrijwilligerswerk te doen. Zo zou ze haar grenzen van vermoeidheid en draagkracht kunnen aftasten. Er werd verwezen naar de site www.vrijwilligerswerk.be.

Let wel. Ook om vrijwilligerswerk te mogen doen, laat je best de adviserend arts van je ziekenfonds vaststellen dat het vrijwilligerswerk verenigbaar is met je gezondheidstoestand. Vrijwilligerswerk moet immers ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Weet ook dat je er niets mee verdient. Je financiële situatie wordt er niet beter op. Erger nog, stel dat je je toch zou laten betalen, in het zwart heet dat dan, en het ziekenfonds krijgt er weet van, dan kan je je uitkering compleet kwijtraken.

Uiteindelijk volgde de dame in kwestie mijn raad op en ging terug deeltijds aan het werk. Ze kreeg aangepast werk en anderhalf jaar later werkte ze terug voltijds.