Condoleances - Steunbetuigingen

Condoleances zijn een uiting van medeleven en troost die we delen met mensen die een geliefde hebben verloren. Ze zijn als een warme omhelzing in tijden van verdriet. Bemoedigende woorden die de stilte overstijgen en troost bieden in de diepste duisternis. De juiste woorden vinden is niet altijd eenvoudig. Daarom deze korte tekstjes ter inspiratie.

Condoleances zijn een uiting van medeleven en troost die we delen met mensen die een geliefde hebben verloren

Moge de steun van je vrienden je troost bieden.
En alle goede herinneringen het verlies verzachten.

-----

Gecondoleerd. Je bent in onze gedachten, in deze verdrietige tijd.

-----

Woorden schieten tekort om ons leedwezen uit te drukken.
Met oprechte deelneming.

-----

Met goede herinneringen aan een gewaardeerd mens.
Met innige deelneming.

-----

De tijd gaat voort
maar de herinnering blijft.
Mijn innige deelneming.

-----

Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

-----

Er bestaan geen troostende woorden,
voor dit grote verlies.
Onze oprechte innige deelneming,
veel sterkte toegewenst.

-----

We zeggen geen grote woorden maar hopen dat een klein gebaar volstaat.
Onze oprechte deelneming.

-----

Sterker dan de dood is de herinnering die blijft.
Vind bij elkaar de steun om dit verdriet te verwerken.

-----

In gedachten ben ik bij je.
Hopend dat je de kracht vindt
om dit verlies te dragen.
Veel sterkte lieve …