Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Het belang van een persoonlijke error 404 pagina

 1. De belangrijkste tips op een rijtje
 2. Hoe schrijf je goede teksten?
 3. Hoe verzorg je de opmaak van uw website?
 4. Hoe optimaliseer je uw website?
 5. Top 10 van de belangrijkste ranking factoren volgens specialisten
 6. De belangrijkste ranking factoren voor Google in 2009
 7. Sitemaps genereren en fouten opsporen in uw website met A1 Sitemapgenerator
 8. A1 Keyword Research: fouten opsporen in uw website en de juiste zoektermen maken
 9. Websites analyseren en controleren met A1 Website Analyzer
 10. Het belang van een persoonlijke error 404 pagina

Error 404Iedereen kent die vervelende pagina "The page cannot be found" zoals hiernaast afgebeeld. Deze krijg je als je een fout adres hebt ingetikt of op een link hebt geklikt die niet verwijst naar de correcte pagina. De lay-out van deze pagina komt vanop een IIS server (de webserver van Microsoft makelij). Dit is een zeer vervelende pagina, zeker als je op een link geklikt hebt in de zoekresultaten van Google.

Als bezoeker denk je dan "stomme website".

Nu kan de bezoeker echt wel iets fout hebben ingetikt, en dat kan je niet vermijden.

Wat je wel kan vermijden is dat je in plaats van deze vervelende nietszeggende pagina een andere persoonlijke pagina toont, met de layout van je eigen website, die de bezoeker helpt om toch de juiste pagina te vinden. Want je wil de bezoeker echt wel graag behouden, want misschien is het een potentiële klant. Als je zelf niet de ontwerper van uw site bent (je hebt het met andere woorden laten doen door een professional), dring er dan hard op aan om een aangepaste error 404 pagina te voorzien op uw website.

Je kan onze persoonlijke error 404 pagina bekijken door te klikken op deze link:
http://www.1001tips.be/fouteboel.htm.

Wat moet er in een error 404 pagina zitten?

Volgens ons moet je hoofddoel zijn om de bezoeker te begeleiden naar de juiste (of een andere) pagina. Veel error 404 pagina's tonen vaak alleen maar wat onnozelheden, of wat technische uitleg die niemand leest noch begrijpt. Wat moet er dan wel in staan?

 1. Een zeer korte uitleg in mensentaal wat er is gebeurd en wat er eventueel de oorzaak van is. Gooi nooit verwijten naar het hoofd van uw bezoeker dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Probeer de "schuld" bij u te houden.
 2. Een zoekvenster dat de gebruiker kan hanteren om op uw site naar een andere pagine te zoeken met een welbepaald trefwoord.
 3. Een link naar uw sitemap.
 4. Een mogelijkheid om de pagina die de fout gaf opnieuw op te vragen.
 5. Een link naar uw homepage of andere belangrijke links op uw site.
 6. Een feedback mogelijkheid bieden aan uw bezoeker, waarbij hij u manueel kan een bericht sturen over de fout.

Hoe ga je tewerk?

 1. Je maakt een eigen 404-pagina met je eigen lay-out en je voorziet alles wat we hierboven hebben opgesomd. Je noemt die pagina bijv. "error404.htm" or in ons geval "error404.asp". Zorg ervoor dat al je verwijzingen naar css- en javascript-bestanden een absoluut adres krijgen. Als bijv. je error 404 pagina in de root van uw site staat en je verwijst naar uw css bestand met "css/site-opmaak.css", dan zal de error 404 pagina niet correct getoond worden in submappen van uw site. In ons geval verwijzen we dus naar "http://www.1001tips.be/css/site-opmaak.css".
 2. Zorg ervoor dat je bovenaan een klein serverscript hebt staan die ervoor zorgt dat de server response code 404 geeft. In dat geval spreken we van ee "hard 404 page". Doe je dit niet, dan spreken we van een "soft 404 page", die een gewone response code 200 (OK) retourneert. Dit houdt een risico in. Zo zal het programma Google Webmaster hulpprogramma's uw site niet opnemen als er een zachte 404 page staat in plaats van een harde.
 3. Als je in een gedeelde hosting zit (shared hosting) op een IIS server, dan moet je de beheerder van de hosting provider verwittigen om in IIS een verwijzing te maken naar uw persoonlijke error 404 pagina.
 4. Als je zelf beheerder bent van de IIS server, dan kan je (in IIS 7) als volgt tewerk gaan:
  1. Ga naar IIS beheer
  2. Dubbelklik op "Foutpagina's"
  3. Klik met de rechtermuisknop op 404 en kies "Bewerken"
  4. Kies "Een URL op deze site uitvoeren" en geef het adres in.
  5. Klik tot slot op OK.
 5. Zit je op een Apache server, dan kan je via het .htaccess bestand de nodige aanpassingen doen. Dan volstaat het om in je .htaccess bestand deze code in te voegen: "ErrorDocument 404 /error404.html" (gesteld dat de pagina error404.html in de root van uw site staat. Hier lees je een meer gedetailleerde uitleg in het geval van een Apache server.

Gouden tip: E-mail elke error 404 naar jezelf!

Wij hebben in onze error 404 pagina ook een script voorzien waarbij we via e-mail een berichtje krijgen met de naam van de pagina die de fout veroorzaakte. Zoiets kan je met een serverscript (ASP, PHP, JSP, CFM, ASP.NET, ....). Dit laat ons toe om onmiddellijk in te grijpen.

In ASP ziet zo'n script eruit als volgt:

<% Response.Status = "404 Not Found" %>
<%
gelinkt_door = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
foutepagina = Request.ServerVariables("QUERY_STRING")
foutepagina = replace(foutepagina,"404;","")
foutepagina = replace(foutepagina,":80","")

dim welkomtekst
welkomtekst = "<p>"
welkomtekst = welkomtekst & "Een bezoeker heeft een 404 error gekregen op uw site.<br />"
welkomtekst = welkomtekst & "Pagina die de fout veroorzaakt: <strong>" & foutepagina & "</strong><br />"
welkomtekst = welkomtekst & "Pagina werd gelinkt door: <strong>" & gelinkt_door & "</strong><br />"

dim strhtml
strhtml = "<HTML>"
strhtml = strhtml & "<HEAD>"
strhtml = strhtml & "<TITLE>Naam van uw site.</Title>"
strhtml = strhtml & "</HEAD>"
strhtml = strhtml & "<BODY>"
strhtml = strhtml & welkomtekst
strhtml = strhtml & "</BODY>"
strhtml = strhtml & "</HTML>"

Dim mail_Body
mail_Body = mail_Body & strhtml
mail_Body = mail_Body & vbCrLf & Footer
sch = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
Set cdoConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration")
cdoConfig.Fields.Item(sch & "sendusing") = 2
cdoConfig.Fields.Item(sch & "smtpserver") = smtpserver
cdoConfig.fields.update
Set cdoMessage = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set cdoMessage.Configuration = cdoConfig
cdoMessage.From = "info@uwdomein.be"
cdoMessage.To = "uwnaam@uwdomein.be"
cdoMessage.Subject = "404 error op uw site - " & foutepagina
cdoMessage.HtmlBody = mail_Body
cdoMessage.Send
Set cdoMessage = Nothing
Set cdoConfig = Nothing
%>

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Friday, December 8, 2017 om 09:00u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd