Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Wie zijn onze erfgenamen volgens de wet?

 1. Startpagina: de erfenis
 2. Wie kan erven?
 3. Wie zijn onze erfgenamen volgens de wet?
 4. Wat is plaatsvervulling?
 5. Wat is kloving?
 6. De bijzondere plaats van de echtgenoot.
 7. Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?
 8. Moet men een erfenis aanvaarden?
 9. De kosten of successierechten verbonden aan een erfenis.
 10. Interessante sites.

Indien er geen testament of geen schenking is, bepaalt de wet wie onze erfgenamen zijn.

De wetgever stelde een rangschikking op en deelde de erfgenamen op in vier orden volgens bloedverwantschap:

 • alle afstammelingen van de erflater/erflaatster: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,...
 • als de overledene geen afstammelingen achterlaat: de ouders van de erflater/erflaatster samen met zijn broer(s) en zuster(s) en/of hun afstammeling(en)
 • als de overledene noch afstammelingen, noch broer(s), zuster(s) en/of hun afstammeling(en) nalaat: ouders grootouders, overgrootouders,… Kortom alle bloedverwanten in opgaande lijn.
 • als de overledene geen erfgenamen van eerste, tweede of derde orde nalaat: ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes. Dit noemt men bloedverwanten in de zijlijn. Een hogere graad sluit een lagere steeds uit.

Binnen de orde bepaalt de graad of men al dan niet erft.
In rechte lijn zijn er zoveel graden als er generaties zijn tussen de personen.

Een voorbeeld schept meer duidelijkheid:

 • Tussen ouders en hun kinderen is er één generatie. Zij staan dus tot elkaar in de eerste graad.
 • Tussen grootouders en kleinkinderen telt met twee generaties. Zij staan tot elkaar in de tweede graad.

In de zijlijn bepaalt men de graad via de gemeenschappelijke stamouders. Men telt de generaties vanaf de overledene tot de gemeenschappelijk stamouder in opgaande lijn. Vanaf deze stamouder daalt men vervolgens af tot aan de erfgenaam.
Een voorbeeld schept meer duidelijkheid:

 • Een zus is bijvoorbeeld een bloedverwante in de tweede graad.
 • Twee neven staan tot elkaar in de vierde graad.

Er wordt dus geteld via ouders respectievelijk grootouders (gemeenschappelijke stam).

De voorrangsregels van orde en graad worden samen toegepast. Op deze voorrangsregels bestaan twee uitzonderingen: de plaatsvervulling en de kloving.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:44u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd