Logo 1001 tips
De Parisienne  - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant  - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Vorige pagina

Verplichte gegevens op een internet-apotheek site

  1. Startpagina online apotheken in België
  2. Voorwaarden waaraan een online apotheek moet voldoen
  3. Verplichte gegevens op een internet-apotheek site
  4. Betrouwbaarheid van online apotheken
  5. Volledigheid van de productinformatie
  6. 10 aanbevelingen voor online aankoop van geneesmiddelen
  7. Raadpleeg steeds uw huisdokter bij aankoop van geneesmiddelen
  8. Lijst erkende online apotheken in België

Artikel 29 van het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers stelt dat elke site ten minste de volgende gegevens moet bevatten voor wat het te koop aanbieden van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen betreft:

1. de vermelding van de taal/talen waarin de website opgezet is en waarin alle verplichte gegevens beschikbaar zijn

2. een expliciet te vermelden uitnodiging om bij de bestelling één van de talen die de patiënt of zijn gemachtigde wensen te gebruiken, aan te duiden

3. een expliciet te vermelden uitnodiging om bij de bestelling de leeftijd en het geslacht van de patiënt aan te duiden, alsook iedere andere relevante gezondheidsinformatie en de coördinaten waarop de patiënt kan gecontacteerd worden

4. de identiteit van de apotheker(s)-titularis(sen), het telefoonnummer, het vergunningsnummer en het geografisch adres van de apotheek, waar de patiënt met zijn klachten terecht kan, alsook in de naam van de apotheek

5. de openingsuren van de apotheek

6. de lijst van alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen die niet aan een voorschrift onderworpen zijn en te koop aangeboden medische hulpmiddelen zodat die zonder risico op vergissing door de patiënt aangeduid kunnen worden

7. de gegevens opgenomen in de bijsluiter van de te koop aangeboden geneesmiddelen of de medische hulpmiddelen

8. de vermelding van de mogelijkheid om via de site een medisch hulpmiddel in België in de handel dat niet voorkomt op de lijst te bestellen

9. de prijs van het geneesmiddel of het medisch hulpmiddel, alle taksen inbegrepen alsook in voorkomend geval, de kosten van levering

10. de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs van het geneesmiddel of het medisch hulpmiddel

11. de betalings- of uitvoeringsmodaliteiten

12. het bestaan van het recht om af te zien van de koop, enkel van toepassing vóór de verzending, alsook de modaliteiten ervan

13. de prijs van het internetgebruik indien die berekend wordt op basis van een ander tarief dan de gebruikelijke

14. de aangeboden farmaceutische zorg na verstrekking en de bestaande waarborgen

15. een expliciete uitnodiging om de bijsluiter aandachtig te lezen

16. een expliciete uitnodiging om de behandelende arts te contacteren indien bijwerkingen optreden

17. een waarschuwing dat verzonden geneesmiddelen niet kunnen teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek

Klik hier voor de volledige tekst van artikel 29 van het KB in het Nederlands.

Klik hier voor de volledige tekst van het KB in het Nederlands en het Frans

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 5, 2017 om 11:33u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd