Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Wie kan bij testament ontvangen?

  1. Startpagina: het testament
  2. Wat is een testament?
  3. Wie kan een testament opmaken?
  4. Wie kan bij testament ontvangen?
  5. De verschillende vormen van een testament.
  6. Voor wie is het opmaken van een testament nuttig?
  7. Waarop dient men te letten bij de opmaak van een testament?
  8. Formaliteiten na overlijden van een persoon.
  9. Interessante sites.

Minderjarige personen (dus ook personen die in staat van verlengde minderjarigheid zijn verklaard) of door de wet onbekwaam verklaarde personen kunnen wel erven. Ook een ongeboren kind dat levensvatbaar geboren wordt, kan erven. Iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater zal dan niet kunnen erven.

Wat is verlengde minderjarigheid?

(art 487bis tot art 487octies Burgerlijk Wetboek)

Art. 487bis. Ingevoegd bij W 29-06-1973, art. 1

Een minderjarige van wie gebleken is dat hij wegens ernstige geestelijke achterlijkheid ongeschikt is en schijnt te zullen blijven om zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren, kan in staat van verlengde minderjarigheid worden verklaard.

Onder ernstige geestelijke achterlijkheid moet worden verstaan een staat van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege kinderjaren, en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en wil.

Een zelfde maatregel kan worden genomen ten aanzien van een meerderjarige van wie is gebleken dat hij tijdens zijn minderjarigheid verkeerde in omstandigheden als omschreven in voorgaande leden.

Hij die in staat van verlengde minderjarigheid is verklaard, wordt ten aanzien van zijn persoon en zijn goederen gelijkgesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar.

Art. 487ter. Ingevoegd bij W 29-06-1973, art. 1

Voor de minderjarige wordt de staat van verlengde minderjarigheid bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woon- of verblijfplaats aangevraagd bij een verzoekschrift, ondertekend door de vader en de moeder of door een van hen, door de voogd of door hun advocaat of, wanneer dezen het initiatief daartoe niet nemen, door de procureur des Konings.

Wat is onbekwaamverklaring?

(Art 489 tot 512 Burgerlijk Wetboek)

Een meerderjarige die zich in een aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid bevindt, moet worden onbekwaam verklaard, zelfs wanneer in die staat heldere tussenpozen voorkomen.” (Art. 489 Burgerlijk wetboek)
Deze wet wordt nog zelden toegepast.

De onbekwaamverklaarde staat gelijk met een minderjarige, wat betreft zijn persoon en zijn goederen; de wetten op de voogdij over minderjarigen zijn van toepassing op de voogdij over onbekwaamverklaarden. (Art. 509 Burgerlijk wetboek) De bescherming is dus alles omvattend (persoon en goederen) en bijzonder ingrijpend.

De volledige tekst met de artikelen van het burgerlijk wetboek kan je hier downloaden: onbekwaam-verklaarden-verlengde-minderjarigheid-verkwisters

Voor specifieke vragen kan je je best tot een notaris wenden. Een advies van een notaris is gratis.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 13:16u