Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Vorige pagina

Betrokken bij een verkeersongeval

 1. Startpagina verkeer
 2. Winterbanden: Investering in Veiligheid
 3. De Auto Wassen, Poetsen en Waxen: Leuke Bezigheid of Karwei?
 4. Welke boorddocumenten horen in de auto?
 5. Bandenspanning controleren
 6. Tips ter preventie van autodiefstal
 7. Mistlichten aan of mistlichten uit?
 8. Stoppen op de pechstrook
 9. Getuige van een verkeersongeval
 10. Betrokken bij een verkeersongeval
 11. Winterbanden
 12. Installatie van Angel Eyes Umnitza Orion V2 op een BMW

Omdat een verkeersongeval meestal gepaard gaat met heel wat emotie en stress, geven wij hieronder een paar nuttige tips die van pas kunnen komen om alles in goede banen te leiden. Dit niet alleen naar de andere weggebruikers toe maar ook naar gekwetsten en de verzekering toe.

Wat kan je doen direct na de aanrijding?

 • Stop onmiddellijk indien je betrokken bent bij een verkeersongeval.
 • Blijf kalm, hoffelijk en beheers je.
 • Verlaat nooit de plaats van het ongeval, zonder al je gegevens achter te laten bij de tegenpartij, want op dit ogenblik pleeg je vluchtmisdrijf. Vluchtmisdrijf is altijd strafbaar zelfs indien het gaat om een lichte aanrijding.
 • Laat ook de tegenpartij nooit vertrekken alvorens zijn of haar gegevens gevraagd te hebben (naam, adres, telefoon, rijksregisternummer, kopie identiteitskaart, nummerplaat wagen) zelfs bij een lichte aanrijding. Je garagist kan bij nader onderzoek grotere schade aan je wagen vaststellen.
 • Noteer, indien de andere partij probeert te vluchten, zoveel mogelijk de kenmerken van het voertuig (merk wagen, type wagen, kleur wagen, nummerplaat,..).
 • Breng jezelf en anderen zo vlug mogelijk in veiligheid.
 • Noteer steeds gegevens van eventuele getuigen (naam, adres, kenteken van de wagen). De verklaring van getuigen kan van belang zijn voor politie en verzekering om de aansprakelijkheid van het ongeval te bepalen. Getuigen zijn vaak ook snel opnieuw vertrokken.
 • Verwittig steeds de politie (100 of 112) en indien nodig de ziekenwagen als er gekwetsten zijn. Zelfs indien het gaat om lichtgewonden want later kan een lichte verwonding als nog vergaande gevolgen hebben. Politie verwittigen is steeds noodzakelijk: als er gekwetsten zijn, als er grote schade aan je wagen is, als er een buitenlands voertuig bij betrokken is, als er een vluchtmisdrijf gepleegd is, als je een vermoeden hebt van alcoholintoxicatie, rijden onder invloed van drugs, rijden zonder rijbewijs of verzekering of indien je fundamenteel van mening verschilt met de tegenpartij over de oorzaak van het ongeval. De politie maakt een PV op. Dit PV kan van groot belang zijn om de aansprakelijkheid te bepalen en de schadevergoeding te vorderen van de tegenpartij. Indien er geen PV is opgemaakt, zal je zelf, als slachtoffer, alle nodige bewijzen zelf moeten aanbrengen.
 • Laat de wagens staan indien het veilig is en deze het verkeer niet blokkeren.
 • Zet steeds de lichten en de alarmlichten van je auto op. Is het donker zet dan ook het interieurlicht aan.
 • Plaats steeds de gevarendriehoek op 30 meter of op 100 m op de snelweg.
 • Mocht het toch noodzakelijk zijn de wagens te verplaatsen: ontruim de rijbaan alvorens de plaats en de stand van de betrokken voertuigen te hebben gemarkeerd met een krijtje.
 • Beschik je over een fototoestel, maak foto’s van de positie van de auto’s, de verkeerssituatie, de schade van alle betrokken voertuigen en eventuele remsporen.
 • Vul samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier in, zelfs als de politie een PV opmaakte.
 • Bel, indien mogelijk, je verzekeringsagent. Hij kan je deskundig advies geven. Is dit niet mogelijk, omdat het ongeval buiten de kantooruren, ’s avonds of ’s nachts of tijdens weekend of op feestdagen gebeurde, verwittig de verzekering toch steeds van de aanrijding de eerst volgende werkdag.
 • Ga nooit in op het voorstel om onmiddellijk de schade ter plaatse te regelen.
 • Bel een takeldienst om de voertuigen te verwijderen na afhandeling van de formaliteiten.

Waarom steeds een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Zelfs indien de politie een PV opmaakte, is het noodzakelijk een aanrijdingsformulier in te vullen. Het aanrijdingsformulier dient als aangifte van het ongeval bij je verzekeraar. De verzekering heeft het formulier nodig voor een vlotte regeling van de schade. Indien voor de verzekering de inlichtingen op het aanrijdingsformulier duidelijk zijn, kan er reeds schadevergoeding uitbetaald worden. Want een PV van de politie laat soms lang op zich wachten. De PV wordt dan later bij het dossier gevoegd.

Belangrijke weetjes over het Europees aanrijdingsformulier

 • Het aanrijdingsformulier moet op de plaats van het ongeval worden ingevuld en door beide partijen te worden ondertekend.
 • Het is bij een ongeval voldoende om één formulier in te vullen. Het formulier bestaat immers uit 2 exemplaren. Na invulling krijgt elke betrokken partij dus een exemplaar.
 • Het is niet noodzakelijk dat de betrokken partijen het eens zijn over de schuldvraag. In geval van discussie of betwisting vul steeds je eigen aanrijdingsformulier in en haal eventueel de politie er bij.
 • Belangrijk is dat alle gegevens goed, volledig, leesbaar en duidelijk op het formulier ingevuld zijn. Vermijd doorhalingen en schrappingen. Noteer ook zoveel mogelijk en onmiddellijk op het formulier. Wat niet genoteerd staat, kan later ontkend, tegengesproken of betwist worden.
 • Een verkeerd of onvolledig ingevuld aanrijdingsformulier geeft aanleiding tot moeilijkheden en kan de in zijn recht zijnde bestuurder zijn niet aansprakelijkheid kosten.
 • Vul je eigen aanrijdingsformulier in, zelfs al spreekt de tegenpartij een andere taal. In Europa worden steeds dezelfde vragen gesteld op het formulier.
 • Eens de beide partijen hun handtekening geplaatst mag er niets meer gewijzigd of bijgevoegd worden.
 • Bezorg het ingevulde formulier zo vlug mogelijk aan je verzekeringsagent.

Hoe een Europees aanrijdingsformulier invullen?

 • Het aanrijdingsformulier bestaat uit een voorzijde en een achterzijde.

De voorzijde is verplicht in te vullen samen met de tegenpartij.
De achterzijde kan achteraf ook thuis ingevuld worden.

 • Op het aanrijdingsformulier zie je een rubriek “Voertuig A” (blauw gekleurd).

De vakjes 6, 7, 8 betreft je eigen gegevens. Dit kan je reeds op voorhand invullen. Dit kan je al heel wat moeite besparen op het ogenblik van een aanrijding.

 • Op het aanrijdingsformulier zie je een rubriek “Voertuig B” (geel gekleurd). Hier dienen de gegevens van de tegenpartij te worden ingevuld. Controleer grondig alle gegevens van de tegenpartij (identiteitskaart), kijk nummerplaat na en controleer de verzekeringsgegevens aan de hand van de groene kaart.
 • Bovenaan in het midden van het formulier vind je de  rubriek “getuigen”. Vul dit vakje nr 5 zo goed mogelijk in. Vergeet niet de passagiers of familie te vermelden.
 • In het midden van het formulier vind je de  rubriek “toedracht”. Alle vragen dienen met een kruisje beantwoord te worden en dit zowel voor je eigen voertuig als voor het voertuig van de tegenpartij. Kijk na dat alle kruisjes goed zijn ingevuld. Dit kan van belang zijn voor de schaderegeling achteraf.

Wat kan nuttig zijn en dien je het best in de wagen te hebben?

 • Een Europees aanrijdingsformulier.
 • Een gevarendriehoek.
 • Een fluovestje. Verplicht voor de bestuurder.
 • Een EHBO-kit. Verplicht.
 • Brandblusapparaat. Verplicht.Let hierbij steeds op de vervaldatum van het brandblusapparaat!!
 • Een zaklamp.
 • Een balpen en papier.
 • Een krijtje om de wagens op het wegdek te kunnen markeren.
 • Een fototoestel of GSM met de mogelijkheid om er foto’s mee te nemen.
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 13:20u