Logo 1001 tips
Muis & Mol: kwaliteitsvolle handgemaakte accessoires voor baby's, kinderen en volwassenen

 


 

Vorige pagina

Virusinfecties door muggen: het West-Nijlvirus

 1. Startpagina aandoeningen
 2. Hoefproblemen bij paarden
 3. Brokkelhoeven
 4. Nageltred
 5. Hoeflederhuidontsteking of hoefzweer of bloedblein
 6. Koliek bij paarden: hoe verzorgen?
 7. Mok bij paarden: hoe verzorgen?
 8. Peesontsteking bij paarden: hoe verzorgen?
 9. Rotstraal bij paarden: hoe verzorgen?
 10. Schimmel bij paarden: hoe verzorgen?
 11. Slokdarmverstopping bij paarden: hoe verzorgen?
 12. Spat bij paarden: hoe verzorgen?
 13. Staartschuren bij paarden: hoe verzorgen?
 14. Verkoudheid, hoest en snot bij paarden: hoe verzorgen?
 15. Virusinfecties door muggen: het West-Nijlvirus

Wat is het?

Het West-Nijlvirus is een niet besmettelijke virusziekte die door muggen wordt overgedragen. De boosdoeners in het besmettingsproces met het West-Nijlvirus zijn geïnfecteerde trekvogels die van Afrika naar Europa vliegen. De vogels zijn drager van het virus en in hun lichaam ontwikkelt en vermenigvuldigt het virus zich verder. Muggen zorgen voor de verspreiding.

Mug: drager van het west-nijlvirusWe weten allemaal dat de vrouwelijke mug bloed nodig heeft om zich te kunnen voortplanten. Wanneer de mug dus een geïnfecteerde vogel steekt, raakt zij dus ook besmet met dit virus. Wanneer deze mug zich opnieuw gaat voeden, brengt zij dus het virus over op andere vogels of dieren en/of op de mens.

Het West-Nijlvirus treft insecten, vogels, zoogdieren waaronder dus de paarden en zelfs de mens. De ziekte kan echter niet van paard op paard of van paard op mens worden overgedragen. De mens en het paard zijn zoals dit genoemd wordt ''dead-end'' gastheren. Dit wil zeggen dat het virusgehalte in het bloed te laag is om weer op de mug over te dragen en zo wordt de cyclus gestopt.

Het West-Nijlvirus is een seizoensgebonden virusziekte. De ziekte komt hoofdzakelijk voor tussen juli en oktober gezien dit uiteraard ook de periode is waarin muggen zeer actief zijn.

Muggen zijn het actiefs bij windstil en warm weer tussen schemer en dageraad. Bovendien verkiezen ze de nabijheid van water die ze als broedplaats gebruiken.

Verspreiding van het West-Nijlvirus?

Het West-Nijlvirus werd voor het eerst gedetecteerd in de provincie West Nile in Oeganda in 1937. Oorspronkelijk kwam het West-Nijlvirus alleen voor in Afrika.
Vanaf 2000 echter verspreidde het virus zich echter over heel Amerika en Canada. Nu vormt het ook een bedreiging voor Europa.

In 2008 trof het virus ook Italië. Dit is dus een teken dat het zich in heel Europa aan het verspreiden is en gezien de ziekte vaak desastreuze gevolgen heeft voor onze paarden, verdient het dus ook onze aandacht.

De steeds maar groter wordende dreiging van het West-Nijlvirus zou volgens wetenschappers te wijten zijn doordat paarden vaak getransporteerd worden om internationaal deel te nemen aan wedstrijden alsook de opwarming van de aarde waardoor de muggenpopulatie toeneemt.

Symptomen

Wanneer een paard besmet wordt met het West-Nijlvirus kunnen de symptomen zich voordoen binnen de 3 à 15 dagen (incubatieperiode). Het is niet altijd gemakkelijk om de symptomen te onderscheiden van deze van andere paardenziektes. De klinische verschijnselen worden vaak verward met andere neurologische aandoeningen.

Paarden kunnen de symptomen vertonen zoals neurologische encefalitis (hersenvliesontsteking). Dit is een zwelling van de hersenen en het ruggenmerg.

We sommen de symptomen voor jullie op:

 • Verlies van eetlust
 • Moeilijk of niet kunnen slikken
 • Depressief gedrag of lethargie
 • Koorts
 • Slecht zien
 • Hoofd laten hangen of het hoofd scheef houden
 • Strompelen of struikelen bij het gaan
 • Doelloos rondlopen
 • Spierzwakte
 • Stuiptrekkingen en trillen van de spieren van het hoofd
 • Gedeeltelijke verlamming
 • Niet kunnen rechtstaan
 • Convulsies
 • Coma
 • Sterfte

Behandeling

Curatief

Bij paarden die getroffen worden door het West-Nijlvirus ligt het sterftecijfer rond de 40%.

Er bestaat momenteel echter nog geen geneesmiddel tegen deze virusziekte. Naargelang de individuele situatie waarin je paard zich verkeerd, kan alleen een agressieve ondersteunende therapie het paard nog trachten te redden. Slaat deze therapie aan dan nog stelt men blijvende neurologische schade (hersenbeschadiging) vast.

Onderzoekers in Canada stelden vast dat paarden met een lichtgekleurde vacht (grijs, wit, palomino, buckskin en vos) sneller bezwijken aan het virus dan paarden met een donkere vachtkleur (donker=bruin, donkerbruin, chestnut, zwart en sorrel) De bontgekleurde (roan, paint, pinto en appaloosa) behaalden een middelmatig sterftecijfer.

De verhouding: 36% sterfte bij de donkere groep en 74% bij de lichtgekleurde paarden.
    
Op de volgende website kan je afbeeldingen zien van paarden met de vermelde kleuren: http://www.whoa.nl/kleuren.htm

Hengsten zouden ook vlugger bezwijken aan de aandoening dan merries en ruinen.
De verhouding: 86% bij de hengsten, 36% bij de merries en 47% bij de ruinen.
Een verklaring voor dit fenomeen is er nog niet maar onderzoekers nemen aan dat de werking van het immuunsysteem een genetische link heeft met de vachtkleur.

Preventief

Fort Dodge Animal Health, een gezondheidscentrum voor dieren, heeft in 2009 een vaccin geproduceerd dat officieel goedgekeurd is in Europa. Het vaccin zou de verspreiding van het West-Nijlvirus onder controle kunnen houden.

Toen wij deze informatie vernamen namen wij onmiddellijk contact op met onze dierenarts. Helaas vernamen wij dat het vaccin nog niet in België te verkrijgen was.
Wij vermelden hierbij de gegevens van Fort Dodge in België, zo kan je eventueel zelf contact opnemen om te informeren wanneer juist het vaccin te koop is: 

Fort Dodge Animal Health Benelux
B.P. 46, 4720 Kelmis/La Calamine. Tel 0800-50 327

Wij nemen dus voorlopig nog verschillende preventieve maatregelen om de hoeveelheid muggen onder controle te houden en aldus de muggenbeten te beperken en uiteindelijk de besmetting met het West-Nijlvirus te verhinderen:

 • Wij houden onze paarden binnen op stal bij zonsopgang en halen ze voor zonsondergang opnieuw van de weide. Dit is, zoals eerder vermeld, de periode waarin de muggen het actiefst zijn.
 • Dagelijks verversen wij het drinkwater voor onze paarden en dit zowel in de stal als op de weide. Is dit niet haalbaar, ververs het drinkwater toch tenminste om de 4 dagen. Vervuild en opgewarmd water is een ideale broedplaats voor de mug en trekt ze dan ook aan. Gevolg: hoger besmettingsrisico.
 • Wij zorgen er voor dat er op de weides of in en rond de stallen er geen modderpoelen kunnen ontstaan en vermijden dat emmers of andere recipiënten (regentonnen, oude tractorbanden,…) met water gevuld dagen lang op het erf worden achtergelaten. Vul dus modderpoelen op of schuur ze uit en giet alle emmers of bakken onmiddellijk leeg als je ze niet meer nodig hebt. Zo creëer jezelf geen broedplaats voor muggen!
 • Laat ook niet onnodig licht branden. Een lichtbron trekt de muggen aan. Vervang voor de noodverlichting de gewone lampen door fluorescerende lampen waardoor de muggen niet aangetrokken worden.
 • Zowel voor onze paarden als voor de stallen gebruiken wij een insectenwerend middel. Zie rubriek “zomereczeem bij paarden (preventieve behandeling)” en rubriek “bestrijding van vliegen in de stal”.

Hopelijk kunnen wij door het nemen van deze preventieve maatregelen het West-Nijlvirus weg houden van onze paarden en als het vaccin te verkrijgen is, gaan we onze schatjes zeker vaccineren want ze zijn ons te kostbaar (vooral emotioneel) om te verliezen aan een stomme mug…

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Wednesday, November 15, 2017 om 16:50u