Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Uw Paard Leren Omgaan met Schrik

 1. Algemene tips
 2. Uw Paard Leren Omgaan met Schrik
 3. Uw Paard Sensibiliseren
 4. Uw Paard Desensibiliseren
 5. Uw Paard Geruststellen door te Negeren
 6. Lateraal Denken: Problemen Oplossen via een Omweg
 7. Uw Paard Wassen en Leren Omgaan met de Waterslang
 8. Uw Paard Leren Ophouden met Grazen en Meekomen
 9. Uw Paard Scheren
 10. Uw Paard Stofzuigen met de Paardenstofzuiger
 11. Een Paard een Vliegenmasker omdoen
 12. Een Paard leren Vastgebonden staan
 13. Een Paard leren omgaan met Sprays en Spuitbussen

Paarden zijn van nature vluchtdieren.

Om hun voortbestaan en hun veiligheid te waarborgen zijn ze dus voor alles op hun hoede. Paarden schrikken dus gemakkelijk.

Een paard kan schrikken van:

 • Een voorwerp (een zweep, een tractor, een plastiek zak, een ballon, de waterslang,…).
 • Een mens of een dier (een fietser in een fluovest, een als sinterklaas verkleed persoon, een plots opduikende hond, een plots opvliegende duif, een geit of dartelend lammetje in de wei,…)
 • Een geluid (geblaf van een hond, getoeter van een wagen, geknetter van vuur, schelle luide muziek, loeiende sirene, …)
 • Een aanraking (een plotse schichtige aanraking op een bepaalde plaats op zijn lichaam, water, koelende gel op zijn been, druk van de sporen,…)
 • Een situatie (drukte, kermis, donder en bliksem, felle regen, hagelstenen, razende wind, ….)

Uw reactie: van levensbelang

Paardeneigenaars of ruiters moeten hier dan gepast op reageren om zodoende zo vlug mogelijk de paniekaanval te doorbreken en het paard opnieuw onder controle te krijgen. We kunnen dus perfect, door onze houding en training, bepalen op welke manier het paard zal reageren bij schrik en hoe lang het zal nodig hebben om opnieuw tot rust te komen.

Dat het ene paard meer schrikt of angst heeft dan het andere is afhankelijk van zijn karakter, zijn temperament, zijn opvoeding, zijn ervaring in het verleden, zijn gezondheidstoestand of zijn gemoedsgesteldheid op dit ogenblik.

Om deze reden is het niet mogelijk het paard te behoeden voor al hetgeen waarvan hij bang is of kan schrikken.

Kop in het zand

Pas dus niet de stuisvogelpolitiek toe (kop in het zand steken en weg is het probleem) door de situaties (in zijn vertrouwde omgeving of er buiten) , dingen (tractors, roosters), geluiden (muziek, blaffende honden) of mensen (vreemden, lawaai makende kinderen) te mijden waarvoor je paard angst heeft, maar pak het aan. Al deze zaken mijden is trouwens niet haalbaar en vroeg of laat kom je ze tegen…en dan?

Straffen?

Straf je paard niet (trekken en rukken aan het touw, sporen en zweep hardhandig inzetten), dit bestendigd zijn angst. Het is al bang en daar boven op gat het de straf gaan associëren met iets of iemand.

Troosten?

Ga ook niet overvloedig troosten (belonen), hiermee vergroot je alleen zijn angst. “Het moet wel eng zijn want mijn baas zou mij anders niet troosten.

Tracht te vermijden dat het paard je in een schrikreactie bijt, gaat slaan of zich kan lostrekken en op de vlucht slaan. Eens dit gedrag succes heeft, zal het paard steeds op dezelfde manier gaan reageren met alle gevolgen van dien.

Om een paard van zijn schrik of diepere angsten af te helpen, bestaat er geen eenduidig antwoord. De hieronder beschreven verschillende manieren worden dan ook het best door elkaar toegepast in mindere of meerdere mate afhankelijk van de individuele situatie en je eigen paard en zijn reactie hierop.
Het is handig om ze te beheersen en te kunnen toepassen op het juiste moment.

Wees creatief als ruiter

Wees creatief en breng variatie in je training. Met hoe meer situatie of zaken je paard kennis maakt des te moediger zal het paard worden en hoe meer je vertrouwen zal groeien om je paard zo spoedig mogelijk opnieuw onder controle te krijgen.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:04u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd