Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

The seven games

 1. Startpagina Parelli
 2. Parelli: het belang van grondwerk met paarden
 3. Parelli: Natural Horsemanship volgens Parelli
 4. Parelli: The seven games

"If your horse says no, you either asked the wrong question, or asked the question wrong." ~Pat Parelli
Vertaling: "Als uw paard nee zegt, heb je ofwel de verkeerde vraag gesteld, of de vraag verkeerd gesteld."

Seven games in seven minutes: seven games in vogelvlucht

Spel 1: The friendly Game (het vriendschapspel)

Doel

Als een veulen geboren wordt, is het eerste wat de merrie doet: haar veulentje aflikken en betasten met de neus. Dit is het vriendschapsspel dat ook wij met ons paard zullen doen. De friendly game is bedoeld om je paard te laten zien dat je hem graag ziet, dat je hem geen pijn doet en dat hij je kan vertrouwen. Dit spel wordt ook tussen de andere spelen in geoefend. Het is de bedoeling om een evenwicht te vinden tussen dominantie en vriendschap.

Uitvoering

We raken het paard overal aan. We aaien het paard met onze handen of carrotstick door ritmisch en zachtjes met de haren van de vacht mee te masseren. Het paard dient onze aanraking op alle lichaamsdelen te willen aanvaarden. We desensibiliseren hem voor onze aanrakingen. Meestal zijn de mond en de staart het gevoeligst. Het ene paard is echter het andere niet en af en toe laat hij een bepaalde aanraking niet toe. In dit geval mag men niet verder gaan. Je kan dit lichaamsdeel best voorlopig ongemoeid laten want anders kan er een blokkade op deze plaats optreden. Krijg je verzet, ga terug naar de plaats dat het paard nog wel plezierig vond.

Ga zo ritmisch opnieuw naar de gevoelig plaats. Laat het paard het toe, stop met aaien en trek achteruit. Na enkele minuten begin je opnieuw. Dus niet meteen de lat of liever de druk té hoog leggen, maar stap voor stap de grenzen verleggen. De carrotstick wordt gebruikt als verlengstuk van onze handen en ook hier raken we het paard overal mee aan. Eerst alleen met de stick, later ook met de progress string aangeknoopt. Het touwtje brengen we ritmisch over zijn hals, rug, hoofd enz.

Spel 1: The friendly Game (het vriendschapspel) (2:39 min)

Attitude

Bij dit spel is het belangrijk dat we onszelf ontspannen. Een houding van "niets moet, alles mag", is de beste. Vriendelijk en glimlachend spelen we dit spel met ons paard. Maak geen bruuske bewegingen maar bouw ritme in. Paarden doen dit in de natuur ook (fiere draf en speelse galop). Zorg er wel voor dat je paard vrij kan bewegen, trek niet aan het touw. Zorg er ook voor dat je paard je blijft aankijken.

Groeiproces

Eenmaal het paard zich laat aanraken door de handen, van mond tot staart, kan je hem gaan aanraken met allerlei andere zaken. Wees hierin creatief.

Enkele voorbeelden: aanrakingen met een spons, een lege ontwormingsspuit, een thermometer, een plastiek flesje, een touw, een plastiek zak of zeil, een krant, een cd, een bal, enz.

Wrijf het paard hiermee over het lichaam, tussen en rond zijn benen. Zwaai een touw om en over zijn lichaam. Spring, dans en huppel ermee rond hem. Zorg dat alles ritmisch gebeurt. Zo zorg je ervoor dat het paard zich veilig gaat voelen en stil kan blijven staan. Zo voorkom je reeds al spelend dat er problemen ontstaan als bijv. de tandarts in de mond van het paard moet kijken of bij ontworming of als de thermometer onder de staart moet worden ingebracht. Er zijn zo duizend en één voorbeelden.

Spel 2: The Porcupine Game (spel van het wijken voor druk)

Doel

Het wijken voor druk is ook een natuurlijk spel onder paarden. Denken we maar terug aan het pasgeboren veulentje. De merrie zal via een druk met haar neus het veulen aansporen om recht te staan. Het wijkt hierdoor voor de druk. Ook op de wei zien we dit. Ze zal het veulen een duwtje geven om hem aan te sporen ergens naar toe te gaan. Ook wij gaan van dit spel gebruik maken om het paard voorwaarts naar ons toe, achterwaarts, zijwaarts links, zijwaarts rechts, naar boven en naar beneden te laten gaan. Met dit spel dwingen we respect af bij het paard.

Uitvoering

Bij het spelen van "the porcupine game" laten we ons paard wijken voor een beginnende, lichte de druk. Deze druk voeren we langzaam maar zeker op totdat het paard wijkt. Van zodra we respons krijgen (paard wijkt voor de druk) laten we onmiddellijk de druk wegvallen (timing) en we aaien het paard op de drukplaats (friendly game). Het paard krijgt veiligheid en comfort als het wijkt.

Spel 2: The Porcupine Game (het wijken voor druk) (2:50 min)

Praktijkvoorbeelden:

 • het paard wordt aan een leidtouw vastgehouden, we vragen het om naar ons toe te komen. We vragen het met gebaren, we zetten heel lichtjes druk op het touw (niet trekken). Het paard zal als we voldoende geduld hebben, naar ons toekomen.
 • het paard wordt aan een leidtouw vastgehouden, we vragen om achterwaarts te gaan. Verschillende manieren: druk met de hand op de neus van het paard of druk met de vingers op de borst, ter hoogte van de boeg, van het paard.
 • het paard wordt aan een leidtouw vastgehouden, we vragen het om de achterhand te verplaatsen. We drukken met onze vingers in zijn flank totdat het zijn romp van ons afwendt.
 • het paard wordt aan een leidtouw vastgehouden, we vragen om de voorhand van ons weg te brengen. Breng je rechterhand op de kaak en je linkerhand op de plaats van de singel. Druk met je vingers en loop naar hem toe.
 • het paard wordt aan een leidtouw vastgehouden, we vragen om het hoofd naar beneden te brengen. Druk met de hand lichtjes op de manenkam. Kijk naar beneden recht onder het hoofd van het paard. Heb geduld en verhoog geleidelijk aan de druk. Je paard zal zijn hoofd naar beneden brengen.

Attitude

Bij dit spel is het belangrijk dat je je focust op hetgeen je wil bereiken. Concentreer je op dit lichaamsdeel waarvan je wilt dat het paard wijkt. Doe dit ontspannen en geduldig. Raak niet geïrriteerd of boos. Bewaak de vier gefaseerde manier van druk. Let op de perfecte timing voor het loslaten van de druk. Ga stap voor stap te werk. Pas bij respons, hoe klein die ook is, de friendly game toe.

Bewaak deze houding zeer goed want paarden zijn meesters om het tegenovergestelde te gaan doen. Laat het paard het gevoel vrij te zijn want als ze zich opgesloten of gevangen voelen, bieden ze tegendruk of gaan ze door de druk heen lopen. Ze duwen terug of gaan hangen aan de halster. Ze dagen vaak uit wie het eerst beweegt. Wees standvastig maar laat los bij respons.

Groeiproces

Het spel van het wijken voor druk gebeurt eerst van dichtbij en vervolgens van steeds grotere afstanden. Wat we oorspronkelijk eerst door direct contact met de handen deden gaan we nu doen vanop afstand. We zetten druk op het leidtouw door eerst het touw te omsluiten met de wijsvinger, dan met de middelvinger om zo geleidelijk de ganse hand te gebruiken. We kunnen ook het touw laten bewegen van achter naar voor of het touw met steeds groter wordende slingerbewegingen laten kronkelen (vier fasen van druk). Dankzij deze bewegingen, oefenen we druk uit op de halster en het hoofd van het paard.

Ontsluit het leidtouw alsof er stroom op zit van zodra je respons krijgt. Beloon het paard (aaien, stemhulp,.), laat hem even staan om zich te ontspannen en na te denken over het spel. Je zal verrast zijn van het resultaat. Je paard zal gevoelig worden voor heel lichte druk.

Spel 3: The Driving Game (het drijf spel)

Doel

We gaan opnieuw naar onze merrie met haar veulen. Als de merrie wil dat het veulen een bepaalde richting uitgaat, zal ze met haar hoofd naar die richting zwaaien. Krijgt ze geen respons dan zal ze dreigend kijken, haar oren in de nek leggen en uiteindelijk uitvallen naar het veulen. Bij Unique en Icarus zien we dit vaak. Ook door met de staart te zwaaien en de achterbenen op te tillen, drijven ze elkaar. Ze laten aan elkaar zien wanneer het menens is. Als je niet luistert, volgt er wat!

Het doel van dit spel is het paard in een bepaalde richting te laten bewegen zonder hem aan te raken.

Uitvoering

Wat we in het vorige spel (the procupine game), wijken voor druk van ons lichaam of de carrotstick bekomen hebben, gaan we het paard nu leren door te wijken voor mentale druk. We oefenen niet langer lichamelijke druk uit. We gebruiken onze lichaamstaal om het paard een voorstel te doen en daarna een belofte.

Volgt hij het voorstel niet op dan volgt een consequentie: het wordt hem oncomfortabel gemaakt want hij krijgt te maken met fysieke druk (vier fasen). Een paard zal deze druk dan ook aanvaarden want hij weet dat hij in de fout is gegaan. Hij aanvaardt de druk als zijn eigen verantwoordelijkheid en zal ons niet de schuld geven.

We willen dat ons paard nu bliksemsnel op onze drijvende aanwijzingen gaat reageren. We gebruiken hiertoe ritmische bewegingen en wekken het gevoel bij het paard als hij daar geen respons op geeft, dat we desnoods over of dwars door hem heen lopen.

Spel 3: The Driving Game (het drijf spel) (2:31 min)

Praktijkvoorbeelden:

 • We willen dat ons paard achterwaarts gaat: we bewegen enkel onze vingers alsof we water wegspatten.
 • We willen dat ons paard naar ons toe komt: we openen en sluiten enkel de vingers als een kom beweging.
 • We willen dat ons paard om de voorhand draait: we wijzen met de ene hand naar zijn oog en met de andere hand naar de achterhand of kijken er naar.
 • We willen dat ons paard om de achterhand draait: we wijzen of stappen naar de achterhand.

We kunnen ook door middel van het zwaaien met het leidtouw of de carrotstick de nodige aanwijzingen geven. Hier opnieuw belonen door aaien.

Attitude

We focussen of concentreren ons op wat het paard dient te doen. Dit natuurlijk opnieuw zonder te fronsen of boos te worden. Stap kordaat maar ritmisch op je paard toe.

We koppelen de drijvende aanwijzingen aan de vier fasen van druk als niet het gewenste gedrag volgt. Wel moeten we erop toe zien dat we dit consequent doen zoniet verliezen we alle respect van het paard en zal hij ons niet langer erkennen als de dominante, rechtvaardige alfa-leider.

Groeiproces

Zo kan men het paard leren zijn hals naar links en rechts te buigen, zijn hoofd op te richten (nodig bij een voorbrengen op keuringen), zijn hoofd neer te buigen (halster aan doen), achterwaarts te stappen (dicht doen van hek bij het van de weide halen), naar ons toe komen (touw komt op spanning bij vaststaan en om hangen en breken van de halster te voorkomen), wending om de voorhand en om de achterhand en zijwaarts stappen.

Het paard zal uiteindelijk slechts een drijvende blik van zijn baasje nodig hebben om de passende respons te geven.

Spel 4: The Yo-Yo Game (het jojo spel)

Doel

Het doel van het jojo spel is het paard op een rechte lijn voorwaarts en achterwaarts te laten stappen terwijl wij voor hem staan.
Bij het spelen van dit spel streeft men ernaar dat het paard zowel vlot voorwaarts (jo) als achterwaarts (jo) stapt. Dit is het jojo effect. Voert het paard slechts één handeling gemakkelijk uit, dan heeft men alleen maar een "jo".

Uitvoering

We beginnen met het paard te laten achterwaarts gaan door zo licht mogelijk het touw te laten slingeren. Hier maken we ook gebruik van de vier fasen druk (touw laten wiebelen vanuit de vingers, vanuit de pols, vanuit onze elleboog en uiteindelijk vanuit onze schouder).

Door het verhogen van de druk maken we het paard ongemakkelijk want de gehele halster zal bewegen en hem druk bezorgen. Is er respons, hoe klein ook, hier opnieuw belonen en het touw stilhouden door bijv. op de grond te leggen. Deze handeling zachtjes herhalen tot het paard begrijpt wat er van hem verwacht wordt.

Daarna halen we het paard weer naar ons toe. We halen het touw met ritmische bewegingen naar ons toe. Geen respons, spanning op het touw opdrijven door de handen steeds verder te sluiten. Komt het paard naar ons toe dan zachter worden bij het binnen halen van het touw. Als het paard bij ons is wordt het opnieuw beloond met een aai.

Even laten nadenken, ontspannen en terug opnieuw beginnen.

Spel 4: The Yo-Yo Game (het jojo spel)(2:13 min)

Attitude

We fixeren ons op een rechte lijn. Stel je voor dat je paard een trailer moet in of uitstappen, een heuvel op en af moet of in en uit het water dient te stappen. Maak gebruik van de vier fasen druk.

Groeiproces

De moeilijkheidsgraad in dit spel is ook dat we met steeds langere leidtouwen werken zodat je het paard over een steeds langer afstand het spel kan laten spelen.

Als het paard de signalen begrijpt en gemakkelijk voorwaarts en achterwaarts stapt, is het de bedoeling dat de signalen zo miniem mogelijk gegeven worden.

Spel 5: The Circling Game (longeerspel)

Doel

Het doel van het longeerspel is het paard te leren zijn verantwoordelijkheid te nemen om in dezelfde gang en richting te blijven tot dat we een andere aanwijzing geven. In tegenstelling tot gewoon longeren (fysiek sterker maken van ons paard) is dit spel gericht om het paard zich te laten concentreren op ons. We spreken vooral zijn mentaal vermogen aan. Dankzij dit spel wordt het paard mentaal, emotioneel en fysiek fitter.

Uitvoering

We sturen het paard op een cirkel rond ons met behulp van de drijvende aanwijzingen. Eens hij dit doet, doen wij niets meer. We leunen op onze carrotstick en staan stil. Van zodra het paard stopt of van gang verandert, treden we in actie. We drijven, houden hem in of halen hem naar ons toe. Zodra het paard weer doet wat we van hem verwachten stoppen we terug met drijven. We laten het paard zo 2 rondjes lopen en dit zowel links als rechts. Niet langer anders verliest hij zijn concentratie. Met de hulp van de carrotstick kan je ook hier de 4 fasen van druk doorlopen: de stick over de grond bewegen, hem optillen, naar het paard toe zwaaien of het paard aanraken. Al snel zal het paard door hebben dat het voor hem veel gemakkelijker is om op de cirkel te blijven.

Spel 5: The Circling Game (longeerspel) (1:35 min)

Attitude

Bij dit spel dient men stap voor stap te gaan. Parelli splitst dit op in drie onderdelen:

 1. het wegsturen van het paard,
 2. het veranderen van gang of richting
 3. en het terug naar je toehalen.

Wees consequent. Gebruik de vier fasen van druk. Let op dat het paard zijn verantwoordelijkheden neemt.

Groeiproces

Streef er naar dat het paard op de geringste aanwijzing respons geeft. Vergroot dan de afstand. Begin in stap daarna draf en uiteindelijk galop.

Spel 6: The sideways Game (het zijwaarts gaan spel)

Doel

Het doel van dit spel is je paard op een rechte lijn zijwaarts te laten gaan.

Uitvoering

Je zet je paard met het hoofd tegen de afsluiting van de piste, zo kan hij vooraan niet weg. Nu geeft je afwisselend drijvende hulpen en ophoudende hulpen.

Drijvende hulpen (zwaai bijv. met het uiteinde van het touw) naar de achterhand van het paard toe. Ophoudende hulpen (wiebelende bewegingen met het touw) naar het hoofd toe (het hoofd niet naar je toe trekken). Doe dit totdat het paard perfect op een rechte lijn zijwaarts gaat.

Spel 6: The sideways Game (het zijwaarts gaan spel) (1:52 min)

Attitude

Zorg voor de perfecte afwisseling in de hulpen. Zorg ervoor dat de vier fasen van druk steeds subtieler kan gegeven worden. Laat het paard groeien door de afstand steeds te laten toenemen.

Groeiproces

Eens het paard het zijwaarts gaan aan een kort leidtouw, wordt opnieuw de afstand vergroot. De aanwijzingen worden subtieler en het eindresultaat is dat het paard dit spel speelt zonder de omheining als leidraad.

Spel 7: The squeeze Game (het trechter spel)

Doel

Het doel van dit spel is het paard te laten wennen aan kleine of nauwe ruimtes en smalle doorgangen. Door zijn claustrofobische houding moet hij dus dapperder worden. Het paard dient op ons te vertrouwen en dit voorkomt paniekreacties bij het maken van wandelingen in de vrije natuur.

Uitvoering

Verklein de afstand tussen jezelf en bijv. de afsluiting van de piste. Dit kan bij het spelen van de driving game of de circling game. Geleidelijk aan verkleinen we de doorgang. Als het paard weigert, vergroten we weer de afstand. Als het paard door een smalle doorgang wil passeren, geven we hem ruim touw bij (bieden hem comfort aan) en laten hem even nadenken en tot rust komen. We belonen door het eventjes spelen van de friendly game. Vervolgens sturen we hem langs de ander kant opnieuw er door.

Spel 7: The squeeze Game (het trechter spel) (1:35 min)

Attitude

Zeer alert zijn en geleidelijk te werk gaan. Veel belonen en praktische toepassingen zoeken.

Groeiproces

Eenmaal het paard dit onder de knie heeft, kan je gebruik maken van allerlei obstakels. Je stuurt je paard ernaast, erover, tussen en onder de hindernissen door terwijl wij zelf buiten de hindernis blijven. In een trailer gaan wordt dan kinderspel.

Conclusie

Parelli splitst zijn leermethode op in levels. Voor iedere level zijn er oefeningen voorzien zowel voor grondwerk als voor onder het zadel. De boven vermelde spelletjes zijn de basis en werpen ook hun vruchten af onder het zadel. Neem de tijd om je paard al deze spelletjes aan te leren. Hoe lang dit moet duren, bepaal je zelf. Ga tenminste door tot je zelf en je paard er een goed gevoel aan overhouden. We wensen jullie alvast veel speelplezier en vooral een harmonische relatie met je paard.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Thursday, January 4, 2018 om 09:41u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd