Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Giftige planten voor paarden

 1. Startpagina verzorging
 2. Een paard poetsen: hoe ga je tewerk?
 3. Hoefverzorging bij paarden
 4. Anatomische hoefverzorging
 5. Bij de hoefsmid
 6. Tandverzorging bij paarden: zeer belangrijk!
 7. Vaccinatie van paarden
 8. Ontwormen van paarden
 9. Dazen of paardenvliegen: hoe bestrijden?
 10. Hoe was ik een paard?
 11. Giftige planten voor paarden
 12. Bestrijding van vliegen in de stal
 13. Hoe regelt een paard zijn lichaamstemperatuur?
 14. Wel of niet een paard een deken om doen?
 15. Waarop letten bij de aanschaf van een paardendeken?
 16. Tips voor onderhoud en wassen van paardendekens
 17. Handige maattabel voor paardendekens
 18. Interessante literatuur

Mevrouw was in alle staten! De geiten waren door de gebrekkige afrastering gekropen en van honger en ontbering  waren ze in de tuin van de buur gaan grazen. Mevrouw haar dierenliefde beperkte zich enkel tot de aanschaf van dieren. Als de eerste liefde over was, liet ze de dieren gewoon aan hun lot over. De buurvrouw was al komen klagen. Haar perfect aangelegde tuin was herschapen in een verwoest landschap. Zij stond erop dat Mevrouw de afspanning van de weiden op een degelijke manier zou aanpakken. Zoniet zou ze de politie waarschuwen.

Briesend van woede op de geiten, vroeg ze ons weer om hulp. We zouden de afrastering onder handen nemen maar dan enkel en alleen om dierenleed te voorkomen. Helaas, bij nazicht van de gezondheid van de stamboekgeitjes kwamen we te laat. Eén geitje was reeds aan de smulpartij overleden.
Met dit beeld in ons achterhoofd, schrijven we dit artikel met betrekking op de paarden.

Paarden zijn over het algemeen zeer kieskeurige en voorzichtige eters. Probeer maar eens de nodige medicatie in hun krachtvoer te mengen. Niet zelden laten de paarden hun krachtvoer staan (zie rubriek koliek bij paarden) Zelfs het gras op de weide verorberen ze zeer selectief. Om deze reden houden paardenliefhebbers vaak een geit of een schaap om de weiden verder af te grazen.

Iedere paardeneigenaar weet dat als de weiden tegen onkruid gesproeid zijn of gemest zijn, het raadzamer is de paarden gedurende een week op stal te houden. Vergiftiging door meststoffen en pesticiden, komen dus zelden voor. Wel komen er regelmatig vergiftigingen voor door het eten van giftige planten. Meestal moet een paard een grote hoeveelheid plantdelen verorberen om een dodelijke portie binnen te hebben. Anderzijds bestaan er ook planten waarbij slechts een geringe dosis al dodelijk kan zijn en fataal aflopen. De algemene fitheid en gezondheid van het paard speelt een belangrijke rol in de dosis van de vergiftiging. Paarden die minder fit zijn zullen bij lagere dosissen al gevaar lopen.

Beter voorkomen dan genezen

Een degelijke planten kennis is dus absoluut geen overbodige luxe om ongelukken te vermijden. Ook opletten geblazen is het, wanneer de weide gelegen is aan een aanpalende tuin. Paarden ritsen soms zaden, vruchten of bladeren van overhangende struiken of bomen af. Het is dan ook ten stelligste uit den boze om snoeiafval of tuinafval aan de paarden te voeren. Dat het gras soms groener is aan de overkant, lijkt voor paarden ook wel op te gaan. Vaak zie je paarden die halsreikend proberen de boorden naast de weide te schonen. Vooral wanneer er in de herfst onvoldoende gras is en er onvoldoende of te laat wordt bijgevoerd.

Meestal bevatten deze slootkanten of boorden onkruid. Hiermee dient men ook rekening te houden bij de aanschaf van hooi. Koop nooit minderwaardig hooi want als schadelijke planten droog in het hooi terecht komen zijn ze nog moeilijk te onderscheiden en te verwijderen.

Een ander geven is dat ruiters op een halte bij een wandeling soms hun paard laten grazen langs een wegberm of hun paard vastbinden aan een boom om even te verpozen. Niet doen: wegbermen bevatten zeker schadelijke planten en de schors van sommige bomen is juist het giftigst.

Vergiftiging bij paarden mag dus niet onderschat worden. Hou dus steeds de telefoonnummer van de dierenarts of het antigifcentrum (070/245 245) bij de hand.

Lijst van de meest voorkomende giftige planten

Giftige planten in de weide

Bastaardklaver

De hele plant is giftig. Het eten hiervan kan zonnebrand, hoefbevangenheid en leverstoornissen veroorzaken. Het paard is nerveus en geagiteerd. De huiduitslag ( huid ziet rood, wondjes die slecht genezen) kan men met een zalf behandelen en het paard op een minder eiwitrijke voeding plaatsen. Het krachtvoer verminderen en met de helft aanvullen van spelt.

Jacobskruiskruid

Dit kruid met gele bloemen komt voor op droge grasgronden. Vers laten de paarden dit kruid meestal staan. Gelukkig maar want het is zeer gevaarlijk. 80 à  100 gram per kilo lichaamsgewicht is een dodelijke dosis. Bevindt het zich in hooi dan kan het opgegeten worden. Dit kan leverbeschadiging tot gevolg hebben.

Symptomen: het paard is loom, heeft een waterdunne diarree, zal vermageren en soms treden verlammingsverschijnselen op. De dieren sterven na enkele weken of maanden.
Behandeling: een behandeling is niet mogelijk indien het paard de volledige dosis in een keer verorbert. In de andere gevallen, kan het paard nog gered worden door verwijdering van de besmette weide en een aangepast dieet en behandeling.

Voor een volledige beschrijving omtrent hoe een vergiftiging met jacobskruiskruid nu werkt, verwijzen wij naar de site  http://www.jakobskruiskruid.com/. Hier kan tevens advies gevraagd worden over de naam van een kruid of plant die zich op je weiland bevindt en of deze plant al dan niet schadelijk is

Heermoes of akkerpaardenstaart

Dit kruid komt voor op verzuurde en voedselarme weiden. De stengels van deze planten bevatten kiezelalgen. Vers zeer giftig, ook in hooi kan dit schadelijke gevolgen hebben. De paarden worden schrikachtig en prikkelbaar, gaan wankel lopen, vertonen verlammingsverschijnselen en gaan dood.

Boterbloem

De scherpe en kruipende boterbloemen zijn giftig. Paarden eten zelden deze plant omdat ze zo scherp smaakt. Gedroogd in het hooi voorkomend, is ze niet meer gevaarlijk.
Symptomen: ontsteking van het mondslijmvlies, overmatige speekselvorming, maagdarmontsteking, bloederige buikloop en nierontsteking.

St Janskruid

De ganse plant is giftig. Ook gedroogd in het hooi blijft het giftig. Vooral paarden met een witte huid vertonen het eerst de symptomen. De huid gaat ontsteken en laat los. Deze plekken zijn zeer pijnlijk. Gebrek aan eetlust, zwakte, onzeker lopen en coma kunnen andere verschijnselen zijn.

Waterscheerling 

Waterscheerling is een hoge plant met holle stelen en witte bloemschermen. Alle plantdelen zijn giftig en zelfs in kleine hoeveelheden ingenomen is het al dodelijk. Het veroorzaakt krampen, de dieren worden onrustig, ze schuimbekken, ze knarsetanden en hebben verwijde neusgaten en pupillen. Uiteindelijk vallen ze bewusteloos en sterven. Een behandeling is niet mogelijk.

Andere schadelijke weideplanten: hondsdraf, boerenwormkruid, klaproos, ongekookt lijnzaad (moet 10 minuten koken en dan werkt het spijsverteringsbevorderend en is helend bij slijmvliesontsteking van de ademhalingswegen en bij hoesten), varens, wolfsmelk,.

Giftige planten in de tuin

Buxus

Het opeten van buxus kan voor de paarden na 5 minuten de dood tot gevolg hebben. Symptomen: diaree, wankele gang en verlammingsverschijnselen. Door ademhalingsverlamming sterft het paard. Meestal eten ze de buxus niet omdat hij zeer bitter van smaak is. Waar we wel moeten op letten is dat de buxus niet vermalen zit in schors die gebruikt wordt om piste aan te leggen. Het toedienen van medicinale kool is de enige behandeling als men er tijdig bij is.

Taxus

De taxus wordt meestal in haagvorm gezet. Bijna alle haagplanten en coniferen zijn giftig. Taxus is zeer giftig en na 5 minuten kan de dood intreden. De dodelijke dosis: 500 gram.
Symptomen: maag- en darmbloedingen, benauwdheid, hartstilstand, abortus, diarree, nierbeschadiging. 
Behandeling: als behandeling nog mogelijk is worden laxeermiddelen toegediend.

Taxus heeft ook een genezende waarde. Momenteel kan men zijn snoeiafval naar het containerpark brengen waar het dan opgehaald wordt door de medische industrie. Het wordt succesvol toegepast in de chemotherapie bij de bestrijding van kanker.

Gouden regen

Gouden regen is een boom met gele trossen bloemen. Een halve gram van de zaden per kilo lichaamsgewicht kan reeds dodelijk zijn.
Symptomen: zweten, krampen gevolgd door een hartstilstand.
Behandeling: een maagspoeling.

Beuk

De beuk is een boom die beukennootjes geeft. Dodelijke dosis: 1 tot 1.5 kilo beukennootjes.
Symtomen: maagdarmirritatie met koliek, trillen, evenwichtsverlies en een verslapte achterhand. De paarden kunnen binnen de 12 uur sterven door hevige krampen.
Behandeling: het paard wordt gesedeerd en men past een maagspoeling toe.

Monnikskap

Monnikskap is een vaste plant met diep paarsblauwe bloemen. Na de bloei is de plant het giftigst. Een portie van 300 à  400 gram is dodelijk voor een paard.
Symtomen: spiertrekkingen  overvloedige speekselvorming, koliek, verwijde pupillen, vertraagde hartslag, vertraagde ademhaling en verlamming.
Behandeling; spoelen van de maag.

Vingerhoedskruid

Vingerhoedskruid is een plant met klokvormige lila bloemen. Zowel de bloemen als de gehele plant zijn giftig. Ook in het hooi blijft de plant giftig. Dodelijke dosis: 100 à  200 gram bladeren.
Symptomen: vertraagde hartslag. Een hartstilstand zal uiteindelijk tot de dood leiden.

Bloembollen

Zowel de bollen als de bladeren van bijna elke bloembolplant (narcissen, tulpen, herfstijlloos enz) zijn giftig. Alhoewel ze deze niet echt zullen opeten, kunnen ze gedroogd in het hooi voorkomen.
Symptomen: koliek, zweten, verlammingsverschijnselen en sufheid.

Deze lijst is zeker niet volledig en ze allemaal individueel bespreken zou ons te ver leiden. Graag geven we nog een opsommig van de meest gekende soorten: ligustrum, brem, rhododendron, azalea, hulst, lupinen, klimop, vuurdoorn, cotoneaster, laurierkers, lijsterbes, pruikeboom, zomereik, paardekastanje, de bladeren en schors van de vlier (zie ook artikel over vlierbloesemaperitief),.

Distels en brandnetels zijn niet giftig voor de paarden. Zij hebben een reinigende werking en helpen bij het verliezen van de wintervacht van het paard.

Foto's van schadelijke planten vindt je ook op de volgende site: www.recreatieruiter.nl/algemeen/info/giftig.

Behandeling bij het eten van giftige planten komt meestal te laat. Wanneer u vermoedt dat uw paard van giftige planten heeft gegeten, waarschuw dan onmiddellijk uw dierenarts. Alleen als de inname van de gifplant kort geleden gebeurde is er nog hoop op redding. Voorkomen is dus inderdaad beter dan genezen. Laat dus niets aan het toeval over. Observeer en controleer goed en handel snel en adequaat bij het bemerken van de eerste symptomen.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 11:17u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd