Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Vorige pagina

Recht op Gezonde Binnenlucht volgens de WGO

 1. Startpagina gezondheid in de woning
 2. Vocht in Muren en Kelder en de Invloed op de Gezondheid
 3. Recht op Gezonde Binnenlucht volgens de WGO
 4. Welke Criteria bepalen de Gezondheid Binnenshuis?
 5. Welke Factoren bepalen de Gezondheid Binnenshuis?
 6. Praktische Tips voor het Verluchten van de Woning
 7. Scheikundige Factoren die Invloed hebben op de Gezondheid Binnenshuis
 8. Fysische Factoren die Invloed hebben op de Gezondheid Binnenshuis
 9. Biologische Factoren die Invloed hebben op de Gezondheid Binnenshuis

De Wereldgezondheidsorganisatie WGO stelt dat 2,7% van alle ziektes wereldwijd het gevolg zijn van slechte luchtkwaliteit binnenshuis. Er wordt geschat dat er jaarlijks 800.000 kinderen onder de vijf jaar sterven als gevolg van longaandoeningen veroorzaakt door luchtvervuiling binnenshuis.

De WGO stelde dan ook enkele basisbeginselen op wat betreft gezonde binnenlucht.

Basisbeginselen voor een gezonde lucht binnenshuis volgens de WGO

 1. Het recht op gezondheid: iedereen heeft het recht een gezonde binnenlucht in te ademen.
 2. Zelfbeschikkingsrecht: iedereen heeft het recht op adequate informatie over potentieel gevaarlijke blootstellingen, en op effectieve middelen voor de beheersing van ten minste een deel van zijn of haar blootstelling binnenshuis.
 3. Het niet berokkenen van schade: er zal geen stof worden vrijgegeven in de binnenlucht aan een concentratie die een verhoogd onnodig risico inhoudt voor de gezondheid van de blootgestelden.
 4. Het heilzaamheidsbeginsel: ieder individu, groep en organisatie gerelateerd aan een gebouw, zowel privaat als openbaar, draagt de verantwoordelijkheid een aanvaardbare luchtkwaliteit voor de gebruikers te bepleiten of te bewerkstelligen.
 5. Het gelijke kansenbeginsel: de socio-economische status van de gebruikers zal geen invloed hebben op de toegang tot gezonde binnenlucht, maar er zal integendeel rekening worden gehouden met de gezondheidsstatus van bepaalde groepen die aanleiding geeft tot speciale noden.
 6. Het aansprakelijkheidsbeginsel: iedere verantwoordelijke instantie moet duidelijke criteria hanteren bij inschatting en evaluatie van de binnenluchtkwaliteit en zijn invloed op de gezondheid van mens en omgeving.
 7. Het voorzorgsbeginsel: wanneer er risico is op blootstelling aan gevaarlijke pro-ducten, zal de onzekerheid over de schadelijkheid niet worden gebruikt als reden voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen om blootstelling te voorkomen.
 8. Het beginsel “de vervuiler betaalt”: de vervuiler is aanspreekbaar voor iedere schade aan de gezondheid en/of het welzijn als gevolg van blootstelling aan ongezonde binnenlucht. Bijkomend is de vervuiler ook verantwoordelijk voor milderende maatregelen en sanering.
 9. Het duurzaamheidsbeginsel: gezondheids- en milieuzorg kunnen niet van elkaar worden gescheiden, en de beschikbaarheid van gezonde binnenlucht mag noch de globale of lokale ecologische integriteit in het gedrang brengen, noch de rechten van volgende generaties.

Bronnen:

 1. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 2. Wereldgezondheidsorganisatie over luchtvervuiling binnenshuis

Vooral de brochure van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is de leidraad geweest voor deze artikelenreeks. Deze brochure is evenwel geschreven door specialisten, en is daardoor niet altijd erg leesbaar en toegankelijk voor de gewone mens. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u samengevat, aangevuld met bijkomende informatie van onszelf.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 11:16u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd